หนังสือเรียนรู้การสร้างเกมสามมิติ
พร้อมด้วย Code Game ตัวเกม + V.D.O สอน

ร้าน MEGASOFT Zeer Rangsit Floor4

ทางเว็บไซด์ของเราก็มีทีมงานที่สร้างเกมมายาวนาน จึงแชร์ประสบการณ์

เรียนรู้ง่าย แม้ไม่เคยเขียนโปรแกรม มาก่อน สะดวกในการศึกษา
เนื้อหาอัดแน่น พัฒนาต่อยอดใช้งานได้จริง ลิขสิทธิ์ถูกต้องโดย prasansoft.com


รายละเอียด สารบัญเนื้อหาภายใน หนังสือสอน
เรียนรู้การสร้างเกมสามมิติ Game Source Code

บทที่ 1 แนะนำขั้นตอนการสร้างเกมสามมิติ
1.1 แนะนำกระบวนการสร้างเกมสามมิติ เบื้องต้น
บทที่ 2 แนะนำขั้นตอนการใช้งานGame IDE
2.1 แนะนำการใช้Game Engine
2.2 Title Bar
2.3 Menu Bar
2.4 Panel Control
2.5 ทดลองเขียน source code เพื่อสร้างโปรแกรมแรกของเรา
บทที่ 3 แนะนำขั้นตอนการสร้างโมเดลสามมิติ สำหรับเกม
3.1 แนะนำโปรแกรม Milkshap 3D
3.2 การใช้งานโปรแกรม Milkshape3D เบื้องต้น
3.3 การออกแบบโมเดลสามมิติ เบื้องต้นใน Milkshape3D
บทที่ 4 แนะนำโปรแกรมสร้างส่วนประกอบในเกมสามมิติ
4.1 แนะนำเครื่องมือสำหรับสร้างภาพกราฟฟิค โปรแกรม Photoshop
บทที่ 5 แนะนำการออกแบบ โครงสร้างของเกมสามมิติ
5.1 การออกแบบ โครงสร้างการทำงานโดยรวมของระบบเกม
5.2 ตัวอย่างการออกแบบภาพรวมของตัวเกม
5.3 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบสถานะของผู้เล่น
5.4 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ ตำแหน่งของผู้เล่น
5.5 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ แสดงพลังชีวิตของผู้เล่น
5.6 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ การตรวจสอบ ชนกันของวัตถุ
5.7 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ การชนกัน ระหว่างดาบของข้าศึก กับ ผู้เล่น
5.8 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ การชนกัน ระหว่างดาบของผู้เล่น กับ ข้าศึก
5.9 ตัวอย่างการออกแบบ การตรวจสอบ พลังข้าศึก
5.10 ตัวอย่างการออกแบบ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ของข้าศึก ภายในเกม
5.11 ตัวอย่างการออกแบบ ระบบปัญญาประดิษฐ์ของข้าศึก การโจมตีผู้เล่น
5.12 ตัวอย่างการออกแบบ ระบบปัญญาประดิษฐ์ของข้าศึก Finish State Machine

5.13 ตัวอย่างการออกแบบ ระบบปัญญาประดิษฐ์ของข้าศึกPath-finding

บทที่ 6 แนะนำ การเขียนโปรแกรมภาษา Dark Basic เบื้องต้น

6.1 แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษาเบื้องต้น
6.2 การเขียน comment ในภาษาคอมพิวเตอร์
6.3 เข้าใจการสร้างตัวแปรสำหรับการเก็บข้อมูล
6.4 การแสดงผลตัวอักษร ออกสู่หน้าจอ
6.5 คำสั่งสำหรับการ SET CURSOR
6.6 คำสั่งสำหรับการกำหนด FONT
6.7 การรับค่าจาก key board เข้ามาเก็บไว้ที่ตัวแปร
6.8 เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์และลำดับการประมวลผล
6.9 การประกาศตัวแปรแบบ Global Variable
6.10 การทำงานแบบวนรอบ

บทที่ 7 ระบบ game source code จากเบื้องต้น จนเป็นตัวเกม
7.1 ระบบที่มีอยู่ใน Game Source Code มีดังนี้
รายละเอียดดูใน ระบบที่เราได้อธิบาย 80 ระบบ
7.2 อธิบายการ เตรียม Folder ในการสร้างเกมสามมิติ
บทที่ 8 Overview 3D Game source code
8.1 Overview All Source Code
บทที่ 9 อธิบาย Game source code จากศูนย์จนเป็นตัวเกม
อธิบาย source code อย่างละเอียดทุกบรรทัด

1.การวางโครงสร้างคำสั่ง ในการเขียนโปรแกรมเกมแบบ structure Game Programming
2.การวางระบบประมวลผลแบบ Realtime running do loop เพื่อควบคุมการเล่นเกม
3.เขียนโปรแกรม การสร้างท้องฟ้า ก้อนเฆม ให้ Realtime ประมวลผลตลอดในเกม
4.เขียนโปรแกรม การสร้างการขึ้น-ลง ของพระอาทิตย์ในเกม
มีเวลากลางวัน ประมวลผลตามการเล่น
5.เขียนโปรแกรม การสร้างการขึ้น-ลง ของดวงจันทร์ ในเกม
มีเวลากลางคืน ประมวลผลตามการเล่น
6.เขียนโปรแกรม การ set ระยะของกล้องในเกมสามมิติ
7.เขียนโปรแกรม การ set มุมมองด้านกว้างในเกมสามมิติ
8.เขียนโปรแกรม การ set แสงรูปแบบ Ambient ในเกม
9.เขียนโปรแกรม เทคนิคการสร้างหมอกควันในเกม
10.การสร้างตัวแปรเก็บค่าการเคลื่อนที่ของกล้องทางแกน X สำหรับผู้เล่น
11.การสร้างตัวแปรเก็บค่าการเคลื่อนที่ของกล้องทางแกน Y สำหรับผู้เล่น
12.การสร้างตัวแปรเก็บค่าการเคลื่อนที่ของกล้องทางแกน Z สำหรับผู้เล่น
13.การกำหนดให้กล้อง render ตามผู้เล่นตามการประมวลผลตลอดเวลา
14.การสร้างตัวแปรแบบ Array ใน การเก็บข้อมูลของศรัตรู
15.การสร้างตัวแปรแบบ Array ใน การเก็บการเคลื่อนที่ของศรัตรูทางแกน X
16.การสร้างตัวแปรแบบ Array ใน การเก็บการเคลื่อนที่ของศรัตรูทางแกน y
17.การสร้างตัวแปรแบบ Array ใน การเก็บการเคลื่อนที่ของศรัตรูทางแกน z
18.การสร้างตัวแปร สำหรับการโมเดลฝั่งของผู้เล่น
19.การสร้างตัวแปร สำหรับการโหลดโมเดลศรัตรู
20.การสร้างตัวแปร สำหรับการโหลดวัตถุประกอบในเกม
เช่นต้นไม้ บ้านเรือน อาคารปลูกสร้าง
21.การสร้างตัวแปร สำหรับการโหลดเสียงประกอบในเกม
22.การโหลดไฟล์เสียง เข้าประกอบภายในเกม
23.การสร้างตัวแปร สำหรับเก็บพลังชีวิตในเกม ของผู้เล่น
24.การสร้างตัวแปร สำหรับเก็บพลังชีวิตของศรัตรู
25.การสร้างตัวแปร สำหรับเก็บสถานะชีวิต ของผู้เล่น
26.การสร้างตัวแปร สำหรับเก็บสถานะชีวิต ของศรัตรู
27.การเริ่มต้นสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ในเกม
28.การสร้าง AI Radius ในเกม
29.การสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ฝั่งของผู้เล่น
30.การโหลดโมเดล ฝั่งผู้เล่นเข้าสู่เกม
31.การกำหนด ขนาดโมเดล ฝั่งผู้เล่นภายในเกม
32.การกำหนด ตำแหน่งเริ่มต้น ของผู้เล่นในเกม
33.การกำหนด ความเร็วของผู้เล่นในเกม
34.การกำหนด Function ตรวจจับการชนกันของวัตถุในเกม
35.การกำหนด ขนาดโมเดล ของวัตถุประกอบในเกม
36.การกำหนด ตำแหน่ง ของวัตถุประกอบในเกม
37.การกำหนด ความเร็วของผู้เล่นในเกม กับวัตถุประกอบภายในเกม
38.การกำหนด Function ตรวจจับการชนกันของ ผู้เล่นกับวัตถุ
39.การโหลดโมเดล ศรัตรูเข้าสู่เกม
40.การกำหนด ขนาดโมเดล ของศรัตรูภายในเกม
41.การกำหนด ตำแหน่ง ของ ศรัตรูภายในเกม
42.การกำหนด ความเร็วของ ศรัตรู
43.การกำหนด Function ตรวจจับการชนกันของ ผู้เล่นกับศรัตรู
44.การโคลนนิ่งวัตถุ ภายในเกม
45.การกำหนดวัตถุแบบโปร่งใส ภายในเกม Transparency
46.การกำหนดระบบปัญญาประดิษฐ์ ให้กับวัตถุที่เป็นสิ่งก็สร้าง แบบไม่เคลื่อนที่
47.การสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ สร้างความคิดให้กับศรัตรู ในการต่อสู้
48.การสร้างปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการเคลื่อนที่ของ โมเดลศรัตรู
49.การสร้างปัญญาประดิษฐ สำหรับการมองเห็นของโมเดลศรัตรู
50.การสร้างปัญญาประดิษฐ สำหรับระยะทางของการมองเห็นของโมเดลศรัตรู
51.การสร้างปัญญาประดิษฐ ให้กับโมเดลศรัตรู เดินลาดตระเวนไปในเกมได้
52.การสร้างปัญญาประดิษฐ ให้กับโมเดลศรัตรู ในการคุมพื้นที่ สำหรับการต่อสู้
53.การสร้างปัญญาประดิษฐ ให้กับโมเดลศรัตรู ในการเฝ้าระวังตามตำแหน่ง ต่างในเกม
54.การโหลดสภาพภูมิประเทศ พื้นดิน หรือด่านสำหรับเกม
55.เทคนิคการทำสภาพภูมิประเทศ แบบ Multitextuer
56.การตรวจจับผู้เล่นกับ สภาพภูมิประเทศ
เช่น เดินขึ้นภูเขา Function เดียวใช้ตลอดทั้งเกม
57.การสร้างสภาพอากาศ บรรยากาศ โดยการเขียนโปรแกมในเกม
เช่น หมอกควันยามเช้า
58.การแสดงตำแหน่งผู้เล่น ทางแกน X ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
59.การแสดงตำแหน่งผู้เล่น ทางแกน Y ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
60.การแสดงตำแหน่งผู้เล่น ทางแกน Z ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
61.การแสดงพลังของศรัตรู ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
62.การแสดงสถานะชีวิตของศรัตรู ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
63.การแสดงพลังของผู้เล่นในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
64.การแสดงสถานะชีวิตของผู้เล่น ในขณะเกมประมวลผล Realtime Running
65.การควบคุมการเคลื่อนที่ของ keyboard ในเกม
66.การประมวลผล Realtime การเดินหน้า ของตัวละครผู้เล่น
67.การประมวลผล Realtime การถอยหลัง ของตัวละครผู้เล่น
68.การประมวลผล Realtime การเลี้ยวขวา ของตัวละครผู้เล่น
69.การประมวลผล Realtime การเลี้ยวซ้าย ของตัวละครผู้เล่น
70.การประมวลผล Realtime กดปุ่มแล้วให้ผู้เล่นต่อสู้
71.การประมวลผล Realtime กดปุ่มแล้วให้ผู้เล่นป้องกัน
72.การประมวลผล Realtime ตรวจจับพลังชีวิตในการต่อสู้ ของศรัตรูกับผู้เล่น
73.การประมวลผล Realtime เพิ่มพลังชีวิต ของศรัตรูกับผู้เล่น
74.การประมวลผล Realtime ลดพลังชีวิต ของศรัตรูกับผู้เล่น
75.การประมวลผล Realtime เล่นเสียงในขณะต่อสู้ ของศรัตรูกับผู้เล่น
76.การประมวลการเคลื่อนที่ของศรัตรู Realtime ทางแกน X
77.การประมวลการเคลื่อนที่ของศรัตรู Realtime ทางแกน Y
78.การประมวลการเคลื่อนที่ของศรัตรู Realtime ทางแกน Z
79.การอ่านข้อมูลสถานะของศรัตรู และใส่การตัดสินใจให้ศรัตรูเป็นรายตัว
80.การกำหนด event การเคลื่อนที่ของศรัตรู และใส่การตัดสินใจให้ศรัตรูเป็นรายตัว
81.การอ่านค่าระยะทางของการมองเห็นของศรัตรู และใส่การตัดสินใจให้ศรัตรูเป็นรายตัว
82.การอ่านค่าพร้อมให้ศรัตรูสู้ และใส่การตัดสินใจให้ศรัตรูเป็นรายตัว


ปรับปรุงใหม่และรวมการ Tranning ใน VDO Tranning Vol8ตัวอย่างเกมเอนจิ้นที่มีคำสั่งสำหรับการสร้างเกมโดยเฉพาะ ลดเวลาในการเขียนโปรแกรม

การเตรียมโฟลเดอร์และนำทรัพยากรต่างๆ มารวบรวมเพื่อใช้ในการพัฒนาเกม

เรียนรู้ flow chart เพื่อออกแบบ logic ในการพัฒนาเกม
ได้ความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 100%
หรือประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมรูปแบบอื่นๆ เป็นเกมส์โปรแกรมเมอร์ในพริบตา

ตัวอย่าง V.D.O สอนการสร้างเกมสามมิติ จัดทำโดย prasansoft.com
ตัวอย่างการโหลดโมเดล เข้าสู่ตัวเกมสอนละเอียดที่สุด จนประยุกต์ได้จริง
เนื้อหา ครบครั้นจากศูนย์จนเป็นตัวเกมสามมิติ


ประยุกต์เข้ากับโปรแกรมอื่นเพื่อสร้างเกมส์ในทุกแนว
ใช้งานได้จริงพร้อมของแถมอีกครบครันสนใจชุด Game Training Dark Basic Vol1-8 ลดราคาสุดพิเศษ
พร้อมของแถมติดต่อ Line id : prasansoft.com
dvd training

unity 3d traning
เรียนรู้และปูพื้นฐานโดยจะทำการอธิบายรายละเอียดพื้นฐานการทำงานทุกด้าน
สำหรับการสร้างเกมส์ด้วย VDO Traning ชุด Beginning to unity3d
เพื่อทำการศึกษาการใช้งานสำหรับการเตรียมพื้นฐาน ในการสร้างเกมส์ด้วย unity
โดยจะทำการศึกษาพื้นฐานการทำงานกับ unity เพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะการทำงาน
บนโปรแกรม unity ท่านสามารถดูเนื้อหาได้จาก VDO ข้างล่างนี้ครับ

เรียนรู้การใช้งาน Unity พื้นบานจาก VDO Traning

ในชุด beginning to unity 3d ดังนี้

1-แนะนำ Beginning Unity 3D
2-การติดตั้งโปรแกรม unity
3-แนะนำ menu file program unity
4-แนะนำ menu edit program unity
5-แนะนำ menu asset program unity
6-แนะนำ menu game object program unity
7-แนะนำ menu component program unity
8-แนะนำ menu windows program unity
9-แนะนำ menu help program unity
10-ทดลอง create project
11-ทำความรู้จัก toolbar program unity
12-ทำความรู้จัก tab project program unity
13-ทำความรู้จัก tab hierarchy program unity
14-ทำความรู้จัก tab scene program unity
15-ทำความรู้จัก tab inspector program unity
16-ทำความรู้จัก tab game program unity
17-ทำความรู้จัก tab animation program unity
18-ทำความรู้จัก tab assetStroe program unity
19-แนะนำ physic3D
20-เรียนรู้การ add component
21-เรียนรู้ Box collider
22-เรียนรู้ Capsule collider
23-เรียนรู้ Component
24-เรียนรู้ Constant Force
25-แนะนำ Graphic
26-เรียนรู้ Light
27-เรียนรู้ Sport Light
28-เรียนรู้ Material Unity
29-เรียนรู้ Texture Unity
30-เริ่มต้นการสร้าง Object Terrain
31-เรียนรู้ Create Terrain Map
32-เรียนรู้การใส่ Texture ให้ Map
33-เรียนรู้การ Add Tree ลงไปใน Map
34-เรียนรู้การใส่ต้นหญ้าใน Map
35-เรียนรู้การใส่ท้องฟ้าภายในซีนของเกมส์
36-เรียนรู้การใส่ component FPS
37-เรียนรู้การ import model
38-เรียนรู้การนำโมเดลจาก asset store เข้าสู่เกมส์
39-เรียนรู้ import model 3ds
40-เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานของ unity
41-เรียนรู้การสร้าง script file ให้กับตัว object
42-เรียนรู้ concept object oriented programming (oop)
43-เรียนรู้ Encapsulation oop
44-เรียนรู้ Inheritance oop
45-เรียนรู้ Polymorphism oop
46-เรียนรู้พื้นฐาน object oop
47-เรียนรู้ส่วนประกอบ object
48-เรียนรู้พื้นฐาน Class concept
49-เรียนรู้ method concept
50-เรียนรู้ access modifier
51-เรียนรู้ object message
52-ทำความรู้จัก variable ใน unity
53-เรียนรู้การตั้งชื่อ Variable C# unity
54-เรียนรู้ script variable C# unity
55-เรียนรู้ constant variable C# unity
56-เรียนรู้ data Type C# unity
57-เรียนรู้ Array C# unity
58-เรียนรู้ operator C# unity
59-เรียนรู้ Relation operator C# unity
60-เรียนรู้ Assignment operator C# unity
61-เรียนรู้ logical operator C# unity
62-เรียนรู้ increment drecrement operator C# unity
63-เรียนรู้ if unity
64-เรียนรู้ if 2 way unity
65-เรียนรู้ if many way unity
66-เรียนรู้ while loop C# unity
67-เรียนรู้ do while loop C# unity
68-เรียนรู้ for loop C# unity
69-เรียนรู้ switch case C# unity
70-เรียนรู้ foreach C# unity
71-เรียนรู้เรื่อง prefeab
72-เรียนรู้ Game Object Unity
73-เรียนรู้ script basic method onmousedown
74-เรียนรู้ script basic rigidbody
75-เรียนรู้ script basic transform
76-เรียนรู้ script rotate object
77-เรียนรู้ script basic color เพื่อควบคุมการกด keyboard R,G,B
78-เรียนรู้ script basic upkey เพื่อควบคุมการกด keyboard
79-เรียนรู้ script basic downkey เพื่อควบคุมการกด keyboard
80-เรียนรู้ script basic Leftkey เพื่อควบคุมการกด keyboard
81-เรียนรู้ script basic Rightkey เพื่อควบคุมการกด keyboard
82-เรียนรู้ script basic getcomponent
83-เรียนรู้ script basic Destroy Object
84-เรียนรู้ script basic Destroy Component
85-เรียนรู้ save scence
86-เรียนรู้ การเปลี่ยน level และ map
87-เรียนรู้ การส่งตัวแปรระหว่าง scence
88-เรียนรู้การ import custom packet
89-เรียนรู้เรื่องการ export packet
90-เรียนรู้ macanim
91-เรียนรู้ animator controller
92-เรียนรู้ animation step-01
93-เรียนรู้ animation step-02
94-เรียนรู้ animation step-03
95-เรียนรู้ animation step-04
96-เรียนรู้พื้นฐาน NameSpace
97-script control player
98-script control camera
99-เรียนรู้การสร้างไฟล์เกมส์ Bulide file game (exe file)

สนใจสั่งซื้อติดต่อ Line id : prasansoft.com
ศึกษาด้วยตัวเองได้เร็ว เรียนรู้และนำไปใช้งานได้จริงที่นี่เท่านั้นครับราคาเพียง 200 บาท ฟรีค่าจัดส่ง EMS