บทความ Server

ตอน การกำหนด template Disk Quota

By prasansoft.com


การกำหนด Disk Quota คืออะไร ...?

การกำหนด Disk Quota คือการกำหนดพื้นที่ให้กับผู้ใช้งาน แต่ละคนว่าสามารถ ทำการใช้ พื้นที่

Harddisk ได้ขนาดเท่าไหร่ เช่น นาย A ทำงานที่แผนกการเงิน เวลา Logon เข้าสู่ระบบ

ด้วยการใช้ User A แล้วจะสามารถใช้พื้นที่ได้ขนาด 500 MB

หากนาย A พยายามที่จะ copy ข้อมูลให้เกินขนาด 500 MB เช่น copy เกมสามมิติ ขนาด 502MB

ระบบของ server ก็จะฟ้อง Error และไม่สามารถ copy ข้อมูลนั้นได้ครับ

ขั้นตอนที่ 1

1.เลือก Drive ที่ต้องการแล้วสร้าง Folder หลักขึ้นมา 1 folder

2. ทำการ Share folder นี้ ตั้งชื่อ Share Name ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ

3. เขียน Log on Script ให้ User log on เข้ามาเพื่อทำการ Map Drive

4. Save Logon Script ไปที่ Path

5. กำหนด ชื่อ log on script ให้ User คนที่ต้องการ

ทำเว็บราคาถูก

ขั้นตอนที่ 2


กำหนด log on script ให้ User  และ นำ file log on script ไปเก็บไว้ ที่ path //

ดังภาพ C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\company5.com(โฟลเดอร์ที่สร้างขึ้น)\script


ทำเว็บราคาถูก


ขั้นตอนที่ 3

เข้าไปที่ shortcut File Server Source เพื่อเปิดโปรแกรมช่วยในการกำหนด quota


ทำเว็บราคาถูก


ขั้นตอนที่ 4

เลือก Quota Template พร้อมทั้งกำหนดขนาด

Click ขวา เลือก Create Quota from Template

ทำเว็บราคาถูก

ขั้นตอนที่ 5

ทำการเลือก Path คือ folder ที่เราสร้างและเปิด Share ไว้

ทำเว็บราคาถูก

 


ขั้นตอนที่ 6

ทำการเลือก Auto apply template and Create quota on Exiting and New Subfolder

เพื่อให้
folder ที่สร้างภายใต้ folder นี้ ไม่ต้องกำหนดขนาดอีก


ทำเว็บราคาถูก

ขั้นตอนที่ 7

ทำเว็บราคาถูก

Click ที่ Quota Management Quota เพื่อตรวจสอบดูว่า folder

ภายใต้
share ที่เรากำหนด แสดงผลได้อย่างถูกต้อง