บทความ Basic Configure Cisco Networking

ตอน เริ่มต้น Setting Serial interface

13 กันยายน 2011บทความเรื่อง Networking ด้วย Cisco เราได้ทำการทดลองอุปกรณ์ Network ของ CISCO


อุปกรณ์ของ CISCO นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ Management ได้เราสามารถปรับแต่ง ได้จาก Command

ที่มีอยู่ภายในระบบปฎิบัติการ IOS ของ CISCO เอาเป็นว่าสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Management

ทางด้าน Network แล้วกันนะครับ ภาพแสดงอุปกรณ์ที่จะใช้ทำการ Configure


Diagram Network เราจะทำการเชื่อมต่อ Router1 และ Router2พร้อมทั้งเตรียมพร้อมการทำงาน เรียกว่ากระตุ้นการทำงานของ interface ทั้ง 2 ฝั่ง

ด้วยคำสั่ง no shut ท ี่Router1 interface serial0/0 และ
เช่นกันที่ Router 2 interface serial0/1 ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วย สาย serial

เราจะใช้ command ในการทดลองนี้ดังนี้

สถานะ promt ของ Router คำสั่งที่ใช้ในในการทดลองนี้ ความหมายของคำสั่ง
Router> enable เข้าไปยัง Router
Router# configure terminal
เข้าสู่โหมด privilege
Router(config)# hostname Router2
เปลี่ยนชื่อของ Router
Router(config)# interface serial 0/1
ติดต่อกับ interface serail หมายเลข port 0/1
Router(config-if)# no shut
กระตุ้นหรือการเปิดการทำงานของ interface

ภาพแสดงการ Configure ที่ Console

คำสั่งที่เราต้องการเปิดให้ Router ทำงานต้องจัดคำสั่งเป็น Step นะครับ

 

การ Configure ที่ router 1

 

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706

 

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang

cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
.
Processor board ID JAD05190MTZ (4292891495)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

--- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

 

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router1
Router1(config)#
Router1(config)#interface serial 0/0
Router1(config-if)#
Router1(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to up
Router1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up


 

การ Configure ที่ router 2

 

 

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706

 

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang

cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
.
Processor board ID JAD05190MTZ (4292891495)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

--- System Configuration Dialog ---

Continue with configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

 

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router2
Router2(config)#
Router2(config)#interface serial 0/1
Router2(config-if)#
Router2(config-if)#no shut

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1, changed state to up
Router2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to upในขณะนี้สถานะของ Router ของเราได้ Up แล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง Show ip int Brief

เพื่อตรวจสอบสถานะการ Up ที่ serial interface0/0 ของ Router1ภาพแสดงสถานะของ Router1 Serial0/0 สถานะ upภาพ แสดงสถานะของ Router2 Serial0/1 Up

นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นการทำงานของ Router เท่านั้น ขั้นตอนต่อไปเรามาดู

การกำหนด Ip address ให้กับ interface ซึ่งเป็นค่า Gateway นั่นเอง

เรียนรู้ Network อย่างไร...?

VDO Training NETWORK เร็วๆนี้...

นั่งอบรม Network เสมือนจริงที่บ้านคุณ

พร้อมของแถมจุใจ

network training

เรียนรู้ระบบเครือข่ายที่เราจัดทำอย่างละเอียด สำหรับท่านที่ต้องการปูพื้นฐาน
เพื่อการศึกษาการวางระบบเครือข่าย ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นขั้นตอน
ตามแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เข้าใจได้อย่างแท้จริง ที่นี่ครับ
  รายละเอียดที่คุณจะก้าวกระโดดในการเรียนรู้ Network

  001-เกริ่นนำ DataCommunication
  002-ทำความรู้จักองค์ประกอบการสื่อสาร
  003-ทำความรู้จัก Direction dataflow
  004-ทำความรู้จัก type of connection
  005-เกริ่นนำมาตรฐานของ network
  006-แนะนำพื้นฐานอุปกรณ์เครือข่าย
  007-เรียนรู้ Lan Cable UTP&RJ45
  008-เรียนรู้ LAN Cable 568B
  009-ทำความรู้จัก LAN CROSS CABLE
  010-ทำความรู้จัก fiber-optic
  011-ตอนเกริ่นนำเรื่อง LAN
  012-ตอนทำความรู้จัก Network topology
  013-ตอน BASIC WIRELESS LAN
  014-ตอนทำความรู้จัก bandwidth
  015-ตอนทำความรู้จัก OSI model
  016-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 1
  017-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 2
  018-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 3
  019-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 4
  020-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 5
  021-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 6
  022-ตอนทำความรู้จัก OSI Layer 7
  023-เกริ่นนำ TCP IP
  024-ตอนเรียนรู้ TCP IP LAYER
  025-ตอนเรียนรู้ TCP IP Internet Layer
  026-ตอนเรียนรู้ TCP IP internet protocol
  027-ตอนเรียนรู้ TCP IP icmp
  028-ตอนเรียนรู้ TCP IP transport
  029-ตอนเรียนรู้ TCP IP udp
  030-ตอนเรียนรู้ TCP IP tcp protocol
  031-ตอนเรียนรู้ TCP IP TCP
  032-ตอนเรียนรู้ TCP IP Application Layer
  033-ตอนเรียนรู้ TCP IP threeway
  034-ตอนเรียนรู้ Encapsulation Demultiplexing
  035-ตอน ทำความรู้จัก IP Address
  036-ตอน ทำความรู้จัก Public IP
  037-ตอน ทำความรู้จัก Private IP
  038-ตอนทำความรู้จัก VLSM
  039-ตอนทำความรู้จัก CIDR
  040-ตอนทำความรู้จัก Boardcast network
  041-ตอนทำความรู้จัก collision domain
  042-ตอนเรียนรู้ ประวัติเครือข่าย ethernet
  043-ตอนเรียนรู้ มาตรฐาน IEEE
  044-ตอนเรียนรู้ สถาปัตยกรรม IEEE ethernet
  045-ตอนเรียนรู้ IEEE Datalink layer
  046-ตอนเรียนรู้ IEEE Logical link control
  047-ตอนเรียนรู้ IEEE Media Access control
  048-ตอนเรียนรู้ IEEE ฟอร์แม็ตเฟรมข้อมูล
  049-ตอนเรียนรู้ IEEE CSMA CD
  050-ตอนเรียนรู้ IEEE Physical
  051-แนะนำเครือข่ายแบบ 10Base2
  052-แนะนำเครือข่ายแบบ 10BASE5
  053-แนะนำเครือข่ายแบบ 10BaseT
  054-แนะนำเครือข่ายแบบ 100BASE-FX
  055-แนะนำเครือข่ายแบบ 100BASE-T4
  056-แนะนำเครือข่ายแบบ 100BASE-TX
  057-แนะนำเครือข่ายแบบ 1000BASE-CX
  058-แนะนำเครือข่ายแบบ 1000BASE-LX
  059-แนะนำเครือข่ายแบบ 1000BASE-SX
  060-แนะนำเครือข่ายแบบ 10Giagabit
  061-ตอนเกริ่นนำ cisco ios software
  062-ตอน install program packettracer
  063-ตอน Cisco Packet Tracer Overview
  064-ตอนทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ cisco network
  065-ตอนวางอุปกรณ์ลง workspace
  066-ตอนเรียนรู้ HUB
  067-ตอนทดลองทำ HUB Simuration
  068-ตอนทดลองทำ HUB Simuration เชื่อมต่อสายสัญญาณ
  069-ตอนทดลองทำ HUB Simuration ดูเฟรมข้อมูล
  070-ตอนการกำหนด ip ให้กับ pc
  071-ตอน ทำความรู้จัก Network ID และ Broardcast ID
  072-ตอน การสื่อสาร Network ID ที่แตกต่างกัน
  073-ตอนแนะนำ cisco switch
  074-ตอนเรียนรู้ switch cut throught
  075-ตอนเรียนรู้ Switch store forwarding
  076-ตอนเรียนรู้ Switch fragment free
  077-ตอนทำความรู้จัก VLAN
  078-ตอนทำความรู้จัก vlan trunk port
  079-ตอนเรียนรู้ Mac address table
  080-ตอนเรียนรู้ port base vlan
  081-ตอนเรียนรู้ mac base vlan
  082-ตอนเรียนรู้ ip base vlan
  083-ตอนเรียนรู้ protocol type base vlan
  084-ตอนเรียนรู้ spanning tree BPDU
  085-ตอนเรียนรู้ spanning tree protocol
  086-ตอนเรียนรู้มาตรฐาน VLAN
  087-ตอนเรียนรู้ ARP Protocol
  088-ตอน vlan simuration Lab01
  089-ตอน vlan simuration Lab02
  090-ตอน vlan simuration Lab03
  091-ตอน vlan simuration Lab04
  092-ตอน vlan simuration Lab05
  093-ตอน vlan simuration Lab06
  094-ตอน vlan simuration Lab07
  095-ตอน vlan simuration Lab08
  096-ตอน vlan simuration Lab09
  097-ตอน vlan simuration Lab10
  098-ตอน vlan simruation Lab11
  099-ตอน vlan simuration Lab12
  100-ตอน vlan simuration Lab13
  101-ตอน vlan simuration Lab14
  102-ตอน vlan simuration Lab15
  103-ตอนทำความรู้จัก VTP
  104-ตอน vlan simuration Lab VTP server
  105-ตอน vlan simuration Lab VTP Transparent
  106-ตอนเรียนรู้ Cisco Hardware router
  107-ตอนเรียนรู้ Cisco Console port
  108-ตอนเรียนรู้ router serail wan connection
  109-ตอนเรียนรู้ PC connection to console port router
  110-ตอนเรียนรู้ router startup
  111-ตอนเรียนรู้ Routing protocol
  112-ตอนเรียนรู้ Prompt router
  113-ตอนเรียนรู้ user exec command
  114-ตอนเรียนรู้ privilage command
  115-ตอนเรียนรู้ show command
  116-ตอนเรียนรู้ cisco password
  117-ตอนเรียนรู้ cisco config password lab
  118-ตอนเรียนรู้ router lab01
  119-ตอนเรียนรู้ router lab02
  120-ตอนเรียนรู้ router lab03
  121-ตอนเรียนรู้ router cdp lab
  122-ตอนเรียนรู้ Autonomus system
  123-Configuration router แบบ Static Router Lab
  124-Configuration router แบบ Default Router Lab
  125-Configuration routerแบบ RIP Lab
  126-Configuration router แบบ Eigrp Lab


เรียนรู้ปูพื้นฐานทำความเข้าใจ Network ด้วยตัวเอง ในราคาเพียง 150 บาท
กว่า 100 ขั้นตอนในการทำ LAB NETWORK เพื่อเข้าใจพื้นบาน Network
พร้อมของแถมที่คุ้มค่าเพื่อคุณ ติดต่อ e-mail : prasan@prasansoft.com
คุ้มค่าในการปูพื้นฐาน Network ด้วยตัวเองที่นี่ เท่านั้น

ทำ LAB ทดลอง Network ใช้ CISCO IOS Software Configuration ที่บ้านของคุณ
ไม่ต้องมีอุปกรณ์ NETWORK เรียนรู้ผ่านทาง Simlation ที่นี่ ที่เดียวเ ราคาเพียง 200 บาท

network training

เรียนรู้ Network อย่างไร...?

VDO Training NETWORK & Cisco CCNA

สั่งซื้อได้แล้ว ที่นี่ เท่านั้น เพียง 200 บาท

นั่งอบรม Network ที่บ้านของคุณ

พร้อมโปรแกรมและ Cisco e-book กว่า 20 เล่ม

พร้อม Software และตัวอย่างข้อสอบ CCNA

และ Pre-Test CCNA

network training
Software รูปแบบการสอบ CCNA
network training
Software รูปแบบการสอบ CCNA

network training
Lab & Diagram Network รูปแบบการสอบ CCNA

network training
Lab & Diagram Network รูปแบบการติวสอบ CCNA

network training
DataSheet ติวสอบ CCNA

network training
DataSheet ติวสอบ CCNA

network training
DataSheet ติวสอบ CCNA

network training


Knowladge Share

prasansoft.com ร่วมแบ่งปันความรู้ สู่สังคม
เราได้จัดทำบทความอ่านสบายๆ ทางด้าน
การทำเว็บไซด์ และคอมพิวเตอร์เครือข่าย
เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันครับ