เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา PHP

PHP Server Side Script ด้วยตัวเอง


เข้าใจง่าย เสมือนอบรมจริง

กับทุกขั้นตอนในรูปแบบของ VDO

อธิบายละเอียดที่สุดในราคาแค่ 150 บาท

เรียนรู้ Web Application ถูกที่สุดในไทย

 

PHP Programming ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเอง สั่งซื้อได้แล้ววันนี้

ในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซด์ในปัจจุบัน
นอกจากหน้าตาของเว็บไซด์ที่สวยงามแล้ว
เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลหรือการสร้างฐานข้อมูล
บนเว็บไซด์ด้วยภาษา PHP ที่ฟรี open source โดยที่
เราไม่จำเป็นต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ใดๆ
เราก็ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้
หลักสูตร PHP ด้วยตัวเองไว้ที่นี่ครับ

สอน PHP
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ server side script ด้วยภาษา PHP
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ webmaster ทั่วโลกนิยมใช้ในการพัฒนาเว็บไซด์
ศึกษาเรียนรู้จากศูนย์จนสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล
เทียบเท่ากับนักพัฒนาเว็บไซด์ระดับมืออาชีพได้จาก VDO Training ชุดนี้

อัดแน่น..พื้นฐานการเขียนโปรแกรมในระดับ web programmer เข้าถึงโครงสร้าง
การใช้งานจริงของภาษา PHP ในระดับเดียวกับที่ใช้กับเว็บไซด์ชั้นนำทั่วไปเช่น facebook
ที่คุณจะสามารถสร้างไอเดียในการสร้างเว็บไซด์ร่วมกับฐานข้อมูลพร้อมระบบใช้งาน
ที่ใช้งานได้จริง ฉบับบเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เนื้อหาหลักสูตรเรียนรู้ PHP ด้วยตัวเอง....รายละเอียดการ Traning ดังนี้ครับ


ตอนที่ 1 จำลองเครื่องให้เป็น web server สำหรับพัฒนาภาษา php
ตอนที่ 2 เตรียมความพร้อมก่อนเขียน php
ตอนที่ 3 ติดตั้งเครื่องมือ EditPlus สำหรับเขียน source code
ตอนที่ 4 ทดสอบการเขียน source code PHP
ตอนที่ 5 การทำงานของ server side script
ตอนที่ 6 โครงสร้างเบื้องต้นของ PHP
ตอนที่ 7 สร้างตัวแปรเก็บข้อมูลในภาษา PHP
ตอนที่ 8 ทำความรู้จัก operator ในภาษา PHP
ตอนที่ 9 Operator Arithmetic php programming
ตอนที่ 10 Operator Assignment php programming
ตอนที่ 11 Operator Bitwise php programming
ตอนที่ 12 Operator Comparetion php programming
ตอนที่ 13 Operator increment-decrement php programming
ตอนที่ 14 Operator Logical php programming
ตอนที่ 15 แนะนำคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม
ตอนที่ 16 คำสั่ง if ในภาษา PHP
ตอนที่ 17 เงื่อนไข if แบบ 2 ทิศทาง ของภาษา PHP
ตอนที่ 18 เงื่อนไข if ซ้อนกันหลายๆ เงื่อนไข
ตอนที่ 19 While loop php programming
ตอนที่ 20 Do While ในภาษา PHP
ตอนที่ 21 for loop ในภาษา PHP
ตอนที่ 22 function ที่ไม่มีการส่งค่าในภาษา PHP
ตอนที่ 23 function ที่มีการส่งค่าในภาษา PHP
ตอนที่ 24 Overview Webpage html
ตอนที่ 25 HTML Textbox
ตอนที่ 26 HTML Table
ตอนที่ 27 HTML Table Example
ตอนที่ 28 HTML Textarea Example
ตอนที่ 29 HTML Radio Example
ตอนที่ 30 HTML Checkbox Example
ตอนที่ 31 HTML DroupDownlist Example
ตอนที่ 32 HTML Submit Example
ตอนที่ 33 HTML Reset Example
ตอนที่ 34 การส่งข้อมูลไปยังฝั่ง server
ตอนที่ 35 การรับข้อมูลทางฝั่ง php-server
ตอนที่ 36 รูปแบบการส่งข้อมูลของ webpage
ตอนที่ 37 พื้นฐานของ DATABASE
ตอนที่ 38 พื้นฐานMysql-line-command
ตอนที่ 39 สร้าง Table ด้วย Mysql-line-command
ตอนที่ 39 การเพิ่มข้อมูลใน table ด้วย Mysql-line-command
ตอนที่ 40 การลบข้อมูลใน table ด้วย Mysql-line-command
ตอนที่ 41 แนะนำ Mysql Database
ตอนที่ 42 แนะนำ phpmyadmin
ตอนที่ 43 การทำงานเบื้องต้นของ phpmyadmin
ตอนที่ 44 สร้าง Database ด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 45 สร้าง Table ด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 46 แก้ไขรายละเอียดภายในฟิลด์ด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 47 ป้อนข้อมูลเข้าสู่ตารางด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 48 การ query SQL ด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 49 สรุป phpmyadmin และ Mysql-line-command
ตอนที่ 50 แนะนำคำสั่ง PHP สำหรับติดต่อกับ Mysql
ตอนที่ 51 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม php ติดต่อ mysql
ตอนที่ 52 เขียนโปรแกรม php connect mysql
ตอนที่ 53 เขียนโปรแกรมเลือก database mysql
ตอนที่ 54 กำหนดและให้คำสั่ง sql ทำงาน
ตอนที่ 55 เขียนโปรแกรมนับจำนวน record
ตอนที่ 56 การแสดงผลข้อมูลจากการ query
ตอนที่ 57 ทำความรู้จัก Session
ตอนที่ 58 ทำความรู้จัก Cookie
ตอนที่ 59 แนะนำระบบ member หรือ ระบบจัดการสมาชิกในเว็บไซด์
ตอนที่ 60 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูล Mysql
ตอนที่ 61 การสร้างฐานข้อมูล database ด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 62 การเขียนโปรแกรมสร้างแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
ตอนที่ 63 การเขียนโปรแกรมประมวลผลการสมัครสมาชิก
ตอนที่ 64 การเขียนโปรแกรมสำหรับสร้างการล็อกอิน
ตอนที่ 65 การเขียนโปรแกรมสำหรับตรวจสอบสมาชิกล็อกอิน
ตอนที่ 66 การเขียนโปรแกรมสร้าง session ตรวจสอบการ login
ตอนที่ 67 การเขียนโปรแกรมพื้นฐานสร้างหน้าหลักของสมาชิก
ตอนที่ 68 การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูลของสมาชิก
ตอนที่ 69 การเขียนโปรแกรมอัพเดตข้อมูลของสมาชิกในฐานข้อมูล
ตอนที่ 70 การเขียนโปรแกรมสร้างหน้าเว็บสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของสมาชิก
ตอนที่ 71 การเขียนโปรแกรมอัพเดตรหัสผ่านของสมาชิกในฐานข้อมูล
ตอนที่ 72 การเขียนโปรแกรม logout ออกจากระบบสมาชิก
ตอนที่ 73 การเขียนโปรแกรมสร้างหน้าเว็บสำหรับการลืมรหัสผ่านของสมาชิก
ตอนที่ 74 การเขียนโปรแกรมเพื่อส่งเมล์ให้สามาชิกสำหรับการลืมรหัสผ่าน
ตอนที่ 75 การเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ภายในฐานข้อมูล
ตอนที่ 76 การเขียนโปรแกรมเพื่อลบสมาชิกออกจากระบบ member
ตอนที่ 77 สรุปฟังก์ชันด้านวัน-เวลา
ตอนที่ 78 สรุปฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
ตอนที่ 79 สรุปฟังก์ชันด้านไดเรกทอรี
ตอนที่ 80 สรุปฟังก์ชันด้านไฟล์
ตอนที่ 81 สรุปฟังก์ชันด้านเมล์
ตอนที่ 82 สรุปฟังก์ชันด้านข้อความ
ตอนที่ 83 สรุปการเขียนโปรแกรมด้วย PHP Mysql
ตอนที่ 84 แนะนำการเช่า web hosting เพื่อออนไลน์เว็บไซด์
ตอนที่ 85 การอัพโหลดโปรแกรมขึ้นไปออนไลน์บน web hosting

PHP Tranning สั่งได้...ที่นี่เท่านั้น เพียง 150 บาท


dvd training

เข้าใจทุก concept ของ server side script
ตัวอย่างบางตอน เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา PHP ตอนที่ 1ตัวอย่างบางตอน เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ตอนที่ 2ตัวอย่างบางตอน เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา PHP ตอนที่ 3


เรียนรู้การสร้างเว็บ"ซด์ด้วยตัวเอง
ศึกษาเรียนรู้ทุกคำสั่งของภาษาโครงสร้างเว็บไซด์ ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเองใช้งานได้จริง
ผสมผสานโครงสร้างเว็บไซด์กับการประยุกต์หน้าเว็บเพจกับกราฟิก เพิ่มความสวยงาม
วันนี้คุณก็สามารถทำเว็บไซด์และเป็นเจ้าของเว็บไซด์ด้วยตัวเอง ที่นี่เท่านั้น..


เรียนรู้อัดแน่นกับเนื้อหาพื้นฐานด้วยตัวเอง ดังนี้

01-HTML ตอน แนะนำวิธีการเรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ด้วยตัวเอง
02-HTML ตอน แนะนำ Ediplus
03-HTML ตอน การติดตั้งโปรแกรม Editplus
04-HTML ตอน แนะนำ editplus Menubar
05-HTML ตอน แนะนำ Toolbar Editplus
06-HTML ตอน แนะนำ WorkArea
07-HTML ตอน Savefile
08-HTML ตอน แนะนำการพัฒนา-website
09-HTML ตอน HOMEPAGE คืออะไร
10-HTML ตอน DOMAIN คืออะไร
11-HTML ตอน WEBHOSTING คืออะไร
12-HTML ตอน Webpage Hyperlink คืออะไร
13-HTML ตอน เรียนรู้ โครงสร้างของเว็บไซด์ html
14-HTML ตอน ทำความรู้จักกับ TAG
15-HTML ตอน ทำความรู้จัก Doctype
16-HTML ตอน คำสั่ง Heading
17-HTML ตอน ทำความรู้จัก Paragrapha
18-HTML ตอน ทำความรู้จัก แท๊กPRE
19-HTML ตอน ทำความรู้จัก แท๊กคำสั่ง Tag B
20-HTML ตอน แท๊กคำสั่ง Tag i
21-HTML ตอน คำสั่ง Tag strong
22-HTML ตอน คำสั่งแท๊ก BR
23-HTML ตอน คำสั่งแท๊กColor
24-HTML ตอน คำสั่งการใส่รูปภาพในหน้าเว็บเพจ
25-HTML ตอน การสร้างลิงค์ในเว็บไซด์ HTML
26-HTML ตอน External-Link
27-HTML ตอน การเล่นไฟล์ Multimedia flash swf
28-HTML ตอน การเล่นไฟล์ VDO จาก Youtube
29-HTML ตอน การเล่นไฟล์ VDO บนเว็บไซด์
30-HTML ตอน การเล่นไฟล์เสียงบนเว็บไซด์
31-HTML ตอน แท๊กคำสั่ง tag table
32-HTML ตอน แท๊กคำสั่ง tag table tr
33-HTML ตอน แท๊กคำสั่ง tag table td
34-HTML ตอน การแบ่งแถวและคอลัมภ์ของตาราง
35-HTML ตอน การกำหนดตำแหน่งตารางบนหน้าเว็บเพจ
36-HTML ตอน การกำหนดตำแหน่งข้อความในตาราง
37-HTML ตอน input-type-color
38-HTML ตอน input-type-number
39-HTML ตอน input-type-url
40-HTML ตอน input-type-month
41-HTML ตอน input-type-date
42-HTML ตอน input-type-date-2
43-HTML ตอน input-type-date-time
44-HTML ตอน input-type-time
45-HTML ตอน input-type-week
46-HTML ตอน input-type-email
47-HTML ตอน input-type-range
48-HTML ตอน INPUT-TYpe-TEXT
49-HTML ตอน INPUT-TYPE-PASSWORD
50-HTML ตอน input-type-checkBox
51-HTML ตอน INPUT-TYPE-RADIO
52-HTML ตอน input-type-search
53-HTML ตอน SELECT
54-HTML ตอน input-type-submit
55-HTML ตอน input-type-reset
56-HTML ตอน form
57-ทำความรู้จัก photoshop
58-แนะ นำphotoshop
59-photoshop ตอน กำหนดขนาดไฟล์ภาพ
60-photoshop ตอน การเปิดไฟล์ภาพ
61-photoshop ตอน MagicWandTool
62-photoshop ตอน PaintBucketTool
63-photoshop ตอน CropTool
64-photoshop ตอน MagnaticLasso
65-photoshop ตอน Polygonal LossoTool
66-photoshop ตอน CloneStampTool
67-photoshop ตอน Marquee Tool
68-photoshop ตอน TypeTool
69-photoshop ตอน LayerStyle
70-photoshop ตอน palet Style
71-photoshop ตอน BlurTool
72-photoshop ตอน Brun tool
73-photoshop ตอน Shapen Tool
74-photoshop ตอน spongtool
75-photoshop ตอน DodgeTool
76-photoshop ตอน Smudge tool
77-photoshop ตอน BackgroundEaseTool
78-photoshop ตอน EraserTool
79-photoshop ตอน Eyedropper-Tool
80-photoshop ตอน Layer
81-photoshop ตอน Layer-part2
82-photoshop ตอน Layer-Style
83-photoshop ตอน fillter
84-photoshop ตอน Tab-info
85-photoshop ตอน Tab-Style
86-Photoshop ตอน เรียนรู้การสร้างปุ่ม button
87-Photoshop ตอน ทำความรู้จัก แถบHistory
88-Photoshop ตอน-TEMPLATE
89-ทำความรู้กับ WebTEMPLAT
90-Photoshop ตอน การกำหนด Rule
91-Photoshop ตอน ทำงานกับ Web template
92-photoshop ตอน การใช้เครื่องมือ zoom-template
93-Photoshop ตอน กำหนด FONT-TEMPLATE
94-Photoshop ตอน การใช้งาน text-tool
95-Photoshopตอน เทสีพื้นหลังTEMPLATE
96-Photoshopตอน การกำหนด top-menu-template
97-ทำความรู้จักImageReady
98-เรียนรู้เครื่องมือในImageReady
99-เรียนรู้การ Slice ภาพ template
100-การแปลงกราฟิคให้เป็นโครงสร้างของ Html
101-ตรวจสอบโครงสร้าง HTML ที่ได้จากการ Slice ภาพ
102-จัดการโครงสร้าง template ใน dreamwever
103-แนะนำโปรแกรม dreamwever
104-Dreamvewer-ide
105-การติดตั้ง Dreamwever-install
106-ทำความรู้จัก Dreamwever-insertbar
107-ทำความรู้จัก Dreamwever-inspector
108-ทำความรู้จัก new-site
109-ทำความรู้จัก Create-Web page Dreamwever
110-ทำความรู้จัก edit-template dreamwever
111-ทำความรู้จัก Dreamwever-OVERVIEW
112-ทำความรู้จัก Dreamwever-CS4-1
113-ทำความรู้จัก Dreamwever-CS4-2
114-ทำความรู้จัก Dreamwever-TEXT
115-ทำความรู้จัก Dreamwever-TEXTFORM
116-ทำความรู้จัก Dreamwever-Textarea
117-ทำความรู้จัก Dreamwever-CHECK-BOX
118-ทำความรู้จัก Dreamwever-LISTMENU
119-ทำความรู้จัก Dreamwever-RADIO
120-ทำความรู้จัก Dreamwever-WEB-BUTTON
121-ทำความรู้จัก Dreamwever-hyperlink
122-ทำความรู้จัก Dreamwever-INSERT-MAIL
123-ทำความรู้จัก Dreamwever-insert-tool
124-ทำความรู้จัก Dreamwever-PAGEPROPERTIES1
125-ทำความรู้จัก Dreamwever-PAGEPROPERTIES2
126-PROJECT-PART1
127-PROJECT-PART2
128-PROJECT-PART3

ราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น สั่งซื้อที่ E-mail : prasan@prasansoft.com

ศึกษาทุกคำสั่งเข้าถึงแก่นโครงสร้าง HTML สอนแบบทีละขั้นตอน
เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และคุณต่อยอดได้จริง คลิกที่นี่ครับ....


VDO Traning ชุดนี้จะนำคุณไปเรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ Static Webpage ซึ่งเป็นพื้นฐาน
การออกแบบเว็บไซด์ที่ใช้ออนไลน์ในปัจจุบันด้วยเทคนิคของ HTML ร่วมกับ Graphic
ทำให้คุณเองก็สามารถทำเว็บไซด์สวยๆ ในระดับมืออาชีพได้เช่นกัน
เร็วๆนี้ ที่เดียว...ที่ให้คุณมากกว่าการ Traning กับราคาถูกที่สุดในไทย เพีบง 150บาท
ศึกษาเรียนรู้ทุกคำสั่งของภาษาโครงสร้างเว็บไซด์ ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเองใช้งานได้จริง
ผสมผสานโครงสร้างเว็บไซด์กับการประยุกต์หน้าเว็บเพจกับกราฟิก เพิ่มความสวยงาม
วันนี้คุณก็สามารถทำเว็บไซด์และเป็นเจ้าของเว็บไซด์ด้วยตัวเอง ที่นี่เท่านั้น.. ศึกษาทุกคำสั่งเข้าถึงแก่นโครงสร้าง HTML สอนแบบทีละขั้นตอน
เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และคุณต่อยอดได้จริง....เรียน PHP Training

ในราคา 150 บาท

เข้าใจง่าย

สร้างพื้นฐาน ได้จริง


ติดต่อผ่านไลน์php-tranning สอน php
php-tranning สอน php

php-tranning สอน php

php-tranning สอน php

php-tranning สอน php

ตัวอย่างการสร้างเกมส์สองมิติ

ตัวอย่างเว็บไซด์สอน html
เรียนรู้พื้นฐานการสร้างเว็บไซด์


ตัวอย่างเว็บไซด์สอน html

เรียนรู้พื้นฐานการสร้างเว็บไซด์


ตัวอย่างเว็บไซด์สอน html

เรียนรู้พื้นฐานการสร้างเว็บไซด์์


ตัวอย่างเว็บไซด์สอน html