เรียนรู้การสร้างเกมส์ด้วย Unity

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ครับ..

 

สนใจสินค้าสั่งซื้อติดต่อ e-mail : prasan@prasansoft.com

ในปัจจุบันนับว่าโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเกมส์ หรือผมขอเรียกว่า Game Engine
นั้นมีมากมายหลากหลาย โปรแกรมทางเว็บไซด์ prasansoft.com
เพื่อตอบสนองแก่ผู้เล่นในทุก platform หลายเครื่องเล่น
เช่น PC , Mobile , Tablet , Playstation , Xbox ซึ่งทางเกมส์เอนจิ้น Unity ก็มีการตอบ
สนองต่อการรันหรือสร้างเกมส์ เพื่อให้เล่นได้หลายอุปกรณ์
ทางเว็บไซด์จึงได้เริ่มดำเนินการ VDO Traning ชุด beginning to unity
เราจะมาเริ่มสร้างเกมส์ด้วย Unity กันครับ

unity 3d traningเรียนรู้และปูพื้นฐานโดยจะทำการอธิบายรายละเอียดพื้นฐานการทำงานทุกด้าน
ที่จะทำให้คุณสามารถใช้งาน unity ได้รวจเร็วและค้นคว้าต่อได้มากขึ้น
สำหรับการสร้างเกมส์ด้วย VDO Traning ชุด Beginning to unity3d
เพื่อทำการศึกษาการใช้งานสำหรับการเตรียมพื้นฐาน ในการสร้างเกมส์ด้วย unity
โดยจะทำการศึกษาพื้นฐานการทำงานกับ unity เพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะการทำงาน
บนโปรแกรม unity ท่านสามารถดูเนื้อหาได้จาก VDO ข้างล่างนี้ครับ
หลักสูตรการเรียน Unity นั้นได้ทำการเรียบเรียงเพื่อ ให้ท่านสามารถ
ศึกษาด้วยตัวเองที่บ้านได้ครับ สะดวกไม่ต้องเดินทาง
เหมาะสำหรับการศึกษาด้วยตัวเอง
เรียนรู้การใช้งาน Unity พื้นบานจาก VDO Traning

ในชุด beginning to unity 3d ดังนี้
VDO Tranning จำนวน 99 ตอนซึ่งคุณสามารถสร้างพื้นฐาน
และต่อยอดการทำงานบน Unity พร้อมคู่มือ e-book แถมฟรี
ที่คุณพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับ.......

รายละเอียดภายใน VDO สอนของ Unity3D ประกอบไปด้วย

1-แนะนำ Beginning Unity 3D
2-การติดตั้งโปรแกรม unity
3-แนะนำ menu file program unity
4-แนะนำ menu edit program unity
5-แนะนำ menu asset program unity
6-แนะนำ menu game object program unity
7-แนะนำ menu component program unity
8-แนะนำ menu windows program unity
9-แนะนำ menu help program unity
10-ทดลอง create project
11-ทำความรู้จัก toolbar program unity
12-ทำความรู้จัก tab project program unity
13-ทำความรู้จัก tab hierarchy program unity
14-ทำความรู้จัก tab scene program unity
15-ทำความรู้จัก tab inspector program unity
16-ทำความรู้จัก tab game program unity
17-ทำความรู้จัก tab animation program unity
18-ทำความรู้จัก tab assetStroe program unity
19-แนะนำ physic3D
20-เรียนรู้การ add component
21-เรียนรู้ Box collider
22-เรียนรู้ Capsule collider
23-เรียนรู้ Component
24-เรียนรู้ Constant Force
25-แนะนำ Graphic
26-เรียนรู้ Light
27-เรียนรู้ Sport Light
28-เรียนรู้ Material Unity
29-เรียนรู้ Texture Unity
30-เริ่มต้นการสร้าง Object Terrain
31-เรียนรู้ Create Terrain Map
32-เรียนรู้การใส่ Texture ให้ Map
33-เรียนรู้การ Add Tree ลงไปใน Map
34-เรียนรู้การใส่ต้นหญ้าใน Map
35-เรียนรู้การใส่ท้องฟ้าภายในซีนของเกมส์
36-เรียนรู้การใส่ component FPS
37-เรียนรู้การ import model
38-เรียนรู้การนำโมเดลจาก asset store เข้าสู่เกมส์
39-เรียนรู้ import model 3ds
40-เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานของ unity
41-เรียนรู้การสร้าง script file ให้กับตัว object
42-เรียนรู้ concept object oriented programming (oop)
43-เรียนรู้ Encapsulation oop
44-เรียนรู้ Inheritance oop
45-เรียนรู้ Polymorphism oop
46-เรียนรู้พื้นฐาน object oop
47-เรียนรู้ส่วนประกอบ object
48-เรียนรู้พื้นฐาน Class concept
49-เรียนรู้ method concept
50-เรียนรู้ access modifier
51-เรียนรู้ object message
52-ทำความรู้จัก variable ใน unity
53-เรียนรู้การตั้งชื่อ Variable C# unity
54-เรียนรู้ script variable C# unity
55-เรียนรู้ constant variable C# unity
56-เรียนรู้ data Type C# unity
57-เรียนรู้ Array C# unity
58-เรียนรู้ operator C# unity
59-เรียนรู้ Relation operator C# unity
60-เรียนรู้ Assignment operator C# unity
61-เรียนรู้ logical operator C# unity
62-เรียนรู้ increment drecrement operator C# unity
63-เรียนรู้ if unity
64-เรียนรู้ if 2 way unity
65-เรียนรู้ if many way unity
66-เรียนรู้ while loop C# unity
67-เรียนรู้ do while loop C# unity
68-เรียนรู้ for loop C# unity
69-เรียนรู้ switch case C# unity
70-เรียนรู้ foreach C# unity
71-เรียนรู้เรื่อง prefeab
72-เรียนรู้ Game Object Unity
73-เรียนรู้ script basic method onmousedown
74-เรียนรู้ script basic rigidbody
75-เรียนรู้ script basic transform
76-เรียนรู้ script rotate object
77-เรียนรู้ script basic color เพื่อควบคุมการกด keyboard R,G,B
78-เรียนรู้ script basic upkey เพื่อควบคุมการกด keyboard
79-เรียนรู้ script basic downkey เพื่อควบคุมการกด keyboard
80-เรียนรู้ script basic Leftkey เพื่อควบคุมการกด keyboard
81-เรียนรู้ script basic Rightkey เพื่อควบคุมการกด keyboard
82-เรียนรู้ script basic getcomponent
83-เรียนรู้ script basic Destroy Object
84-เรียนรู้ script basic Destroy Component
85-เรียนรู้ save scence
86-เรียนรู้ การเปลี่ยน level และ map
87-เรียนรู้ การส่งตัวแปรระหว่าง scence
88-เรียนรู้การ import custom packet
89-เรียนรู้เรื่องการ export packet
90-เรียนรู้ macanim
91-เรียนรู้ animator controller
92-เรียนรู้ animation step-01
93-เรียนรู้ animation step-02
94-เรียนรู้ animation step-03
95-เรียนรู้ animation step-04
96-เรียนรู้พื้นฐาน NameSpace
97-script control player
98-script control camera
99-เรียนรู้การสร้างไฟล์เกมส์ Bulide file game (exe file)

สนใจสั่งซื้อติดต่อ e-mail : prasan@prasansoft.com
ศึกษาด้วยตัวเองได้เร็ว เรียนรู้และนำไปใช้งานได้จริงที่นี่เท่านั้นครับเรียนรู้การสร้างเกมส์สองมิติ


เรียนรู้การพัฒนาเกมแนว 2D ด้วย Unity กับภาคเรียนรู้ต่อเนื่องจาก Beginning 3D

เรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติในมุมมองของ 2D Side Score
การพัฒนาเกมส์2D ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเองตัวอย่างการเรียนรู้ดังนี้ครับ

Unity 2D VDO Traning
Unity2D Game Vol12.
VDO Tranning2D STEP-01 เนื้อหาของการเรียนรู้ Game2D
VDO Tranning2D STEP-02 สร้างโปรเจ็คประเภทเกมส์2D บน Unity
VDO Tranning2D STEP-03 เรียนรู้พื้นฐาน Background2D
VDO Tranning2D STEP-04 เรียนรู้ spriteConcept เกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-05 เรียนรู้ SpriteEditor เกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-06 เรียนรู้ Animation2D
VDO Tranning2D STEP-07 เรียนรู้ Animation Jumpsprite
VDO Tranning2D STEP-08 เรียนรู้ Animator Controller
VDO Tranning2D STEP-09 เรียนรู้ Physic2D
VDO Tranning2D STEP-10 เรียนรู้ BoxCollider Player
VDO Tranning2D STEP-11 เรียนรู้ Create Script เกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-12 เรียนรู้ kerword this
VDO Tranning2D STEP-13 เรียนรู้ Access Animator
VDO Tranning2D STEP-14 เรียนรู้ Animator stringToHash
VDO Tranning2D STEP-15 เรียนรู้การ Access Rigidbody2d
VDO Tranning2D STEP-16 เรียนรู้ Script ควบคุม player
VDO Tranning2D STEP-17 เรียนรู้ Script ควบคุมการ click Mouse
VDO Tranning2D STEP-18 เรียนรู้ Script ควบคุม input
VDO Tranning2D STEP-19 ตัวอย่าง Script Input Controller
VDO Tranning2D STEP-20 เรียนรู้ Basic Save Scence
VDO Tranning2D STEP-21 เรียนรู้ Basic Graphic2D
VDO Tranning2D STEP-22 เรียนรู้ Basic Prefeab
VDO Tranning2D STEP-23 เรียนรู้การ Create Sprite Object
VDO Tranning2D STEP-24 เรียนรู้การค้นหา Game Object
VDO Tranning2D STEP-25 เรียนรู้การ Instance child
VDO Tranning2D STEP-26 เรียนรู้การฟิลกราฟฟิคพื้น
VDO Tranning2D STEP-27 เรียนรู้ Script Test Fill
VDO Tranning2D STEP-28 เรียนรู้ Method Fixed Update
VDO Tranning2D STEP-29 เรียนรู้ programming Method FixedUpdate
VDO Tranning2D STEP-30 เรียนรู้ Transform Child Game Layer
VDO Tranning2D STEP-31 เรียนรู้ Method spawnTile
VDO Tranning2D STEP-32 เรียนรู้ Method ChangeHeight
VDO Tranning2D STEP-33 programing Script ควบคุมพื้นภายในเกมส์ 2D
VDO Tranning2D STEP-34 ตัวอย่าง Script ควบคุมพื้นภายในเกมส์ 2D
VDO Tranning2D STEP-35 เพิ่มตัวผู้เล่นเข้าสู่ฉากเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-36 องค์ประกอบพื้นฐานของตัวละครกับฉาก
VDO Tranning2D STEP-37 องค์ประกอบรวมการกระโดดของผู้เล่น
VDO Tranning2D STEP-38 นำไอเท็มเข้ามาสู่ซีนของเกมส์
VDO Tranning2D STEP-39 เรียนรู้ Script ควบคุมไอเท็ม
VDO Tranning2D STEP-40 เรียนรู้ method Ontrigger2D
VDO Tranning2D STEP-41 ตัวอย่างของการเก็บไอเท็มพื้นฐาน
VDO Tranning2D STEP-42 เรียนรู้การเพิ่มไอเท็มวนรอบตลอดภายในเกมส์
VDO Tranning2D STEP-43 เรียนรู้ เมธอด respan
VDO Tranning2D STEP-44 เรียนรู้เมธอด placeCreate
VDO Tranning2D STEP-45 เรียนรู้ CreateScript สำหรับการควบคุมไอเท็ม
VDO Tranning2D STEP-46 แนะนำระบบศรัตรูในเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-47 การสร้าง Sprite ศรัตรู
VDO Tranning2D STEP-48 Script การเพิ่มศรัตรูเข้าสู่เกมส์
VDO Tranning2D STEP-49 Method-RandomizeEnemy
VDO Tranning2D STEP-50 ตัวย่าง Script ควบศรัตรูในเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-51 แนะนำ GUI ในเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-52 การแสดง score ขณะเล่นเกมส์
VDO Tranning2D STEP-53 การเข้ารหัส Md5 เพื่อการ save file
VDO Tranning2D STEP-54 ตัวอย่าง script การแสดง score
VDO Tranning2D STEP-55 การนำไฟล์เสียงประกอบภายในเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-56 การนำไฟล์เสียงเข้าสู่ project
VDO Tranning2D STEP-57 กำหนดไฟล์เสียงให้กับวัตถุ AudioSource
VDO Tranning2D STEP-58 การใส่ AudioSource ภายในเกมส์2D
VDO Tranning2D STEP-59 เรียนรู้ Script playsound ควบคุมการเล่นเสียง
VDO Tranning2D STEP-60 ตัวอย่าง Script playSound
VDO Tranning2D STEP-61 ตัวอย่าง script ReloadPlayer
VDO Tranning2D STEP-62 สรุปภาพรวมของ project 2D Game
VDO Tranning2D STEP-63 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 02
VDO Tranning2D STEP-64 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 03
VDO Tranning2D STEP-65 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 04
VDO Tranning2D STEP-66 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 05
VDO Tranning2D STEP-67 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 06
VDO Tranning2D STEP-68 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 07
VDO Tranning2D STEP-69 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 08
VDO Tranning2D STEP-70 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 09
VDO Tranning2D STEP-71 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 10
VDO Tranning2D STEP-72 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 11
VDO Tranning2D STEP-73 สรุปขั้นตอน project mario2D scnece 12
สั่งซื้อที่อีเมล์
prasan@prasansoft.com
ราคาเพียง 150 บาทครับ
อธิบายทีละขั้นตอนจนออกมา
เป็นตัวเกมส์สมบูรณ์พร้อมตัวอย่าง
ไฟล์และซีนย่อยประกอบอย่างครบถ้วน

ตัวอย่างไฟล์ VDO เรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity


เรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 1 การสร้าง Project 2D Gameเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 2 การใส่ฉากให้กับเกมส์2Dเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่3 การทำภาพเคลื่อนไหว2Dเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 4 ใช้SpriteEditorแบ่งภาพ2Dเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 5 สร้าง Animation 2D ให้ตัวละครผู้เล่นเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 6 การสร้างการกระโดดให้ตัวละครผู้เล่นเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 7 ควบคุมแอนิเมชั่น2D ด้วย AnimatorControllerเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 8 การใส่ระบบฟิสิกส์ให้กับตัวละคร2Dเรียนรู้การสร้างเกมส์2มิติด้วยโปรแกรม Unity
ตอนที่ 9 การตรวจสอบการชนกันของวัตถุในเกมส์2มิติอธิบายรายละเอียดทุกคำสั่งพร้อม VDO Tranning อธิบายทุกขั้นตอน
ท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่อีเมล์ prasan@prasansoft.com เพียง 150 บาทเท่านั้น
โดย prasansoft.com

unity android

ในการสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรม unity ไม่ว่าเราเขียนโปรแกรมเกมส์
ที่อยู่ในรูปแบบของ 2d หรือ 3d ซึ่งเมื่อเราสร้างเกมส์เสร็จแล้วเพียงแค่ครั้งเดียว
เราก็สามารถที่จะนำเกมส์ไปติดตั้งที่ Android ได้ทันที
ซึ่งใน VDO Tranning ชุดนี้ได้มีการแนะนำวิธีการติดตั้งและโปรแกรม
ประกอบอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งเรื่องของการนำเกมส์ upload
เข้าไปสู่ google play หรือ จำหน่ายบน Google Play เพื่อให้
ผู้ใช้งาน smartphone หรือ Tablet สามารถ Download โดยที่เรา
สามารถที่จะทำรายได้จาก Game Application ของเราผ่านทาง
Google Play ได้อีกด้วย

unity android

เรียนรู้การนำเอาเกมส์ 2D หรือ 3D ที่เราสร้างจากโปรแกรม Unity
เพื่อนำไปใช้ในการรันบน Android หรือการติดตั้ง apk package
ลงไปบนอุปกรณ์ Smart phone หรือ Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
สร้างเกมส์ของคุณแล้วอัพโหลดให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้ Download
เตรียมพร้อมเพื่อเป็นนักพัฒนาเกมส์ Application บน Google Play Store
เพื่อเตรียมพร้อมขาย Game App ของคุณไปทั่วโลก...


unity android


เรียนรูัการติดตั้ง Android Studio และการคอนฟิคตัวโปรแกรม unity
และการติดตั้ง Unity remote เพื่อให้สามารถทดสอบและทำงานบนอุปกรณ์
Smart Phone หรือ Tablet ที่ใช้ระบบ Android เพื่อให้สามารถเล่นเกมส์
ที่สร้างด้วย unity ได้ เพื่อทดสอบเกมส์กับอุปกรณ์จริงเช่น Tablet Smart Phone

VDO Traning Vol13
Unity Android Game Application
VDO Tranning
Vol13-Step01
เรียนรู้ unity Android game developer
VDO Tranning
Vol13-Step02
Download JavaSDK
เพื่อรองรับการทำงาน Android
VDO Tranning
Vol13-Step03
ติดตั้ง JavaSDK
เพื่อรองรับการทำงาน Android
VDO Tranning
Vol13-Step04
กำหนดค่า JavaSDK
เพื่อรองรับทำงาน Android
VDO Tranning
Vol13-Step05
การ Download Unity Android sdk
VDO Tranning
Vol13-Step06
การติดตั้ง Android sdk
VDO Tranning
Vol13-Step07
ติดตั้ง Android SDK
เพื่อทำงานร่วมกับ Unity
VDO Tranning
Vol13-Step08
ติดตั้ง Android Sdk manager
VDO Tranning
Vol13-Step09
การ setup Unity
เพื่อ Bulider App Android ส่วนที่ 1
VDO Tranning
Vol13-Step10
การ setup Unity
เพื่อ Bulider App Android ส่วนที่ 2
VDO Tranning
Vol13-Step11
การ setup Unity
เพื่อ Bulider App Android ส่วนที่ 3
VDO Tranning
Vol13-Step12
ติดตั้ง App remote บนอุปกรณ์ Android
เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์
VDO Tranning
Vol13-Step13
ทดสอบการ Bulider App
แบบ default apk ไปยังตัวอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step14
ตรวจสอบการ set up
เพื่อรองรับ Android บน unity
VDO Tranning
Vol13-Step15
ตัวอย่างปัญหา
No Android device found
VDO Tranning
Vol13-Step16
การตรวจสอบ Android
Adb interface บน windows
VDO Tranning
Vol13-Step17
ตัวอย่างปัญหา Android Device
ERROR และแนวทางการแก้ไข
VDO Tranning
Vol13-Step18
OEM USB Driver
ของอุปกรณ์ Android ทุกรุ่น
VDO Tranning
Vol13-Step19
การ Update Driver windows7
เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step20
การเปิด USB DEBUGING
บนอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step21
การตรวจสอบเมื่อ Bulider App Game Error
VDO Tranning
Vol13-Step22
แนะนำพื้นฐานของ project2D
สำหรับอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step23
การนำปุ่มเข้าสู่ตัวเกมส์
สำหรับอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step24
เรียนรู้ Script สำหรับควบคุมปุ่ม
สำหรับอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step25
การตรวจสอบข้อมูลการกด touch
สำหรับอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step26
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุม Touch อุปกรณ์ Android ตอนที่ 1
VDO Tranning
Vol13-Step27
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุม Touch อุปกรณ์ Android ตอนที่ 2
VDO Tranning
Vol13-Step28
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุม Touch อุปกรณ์ Android ตอนที่ 3
VDO Tranning
Vol13-Step29
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุม Touch อุปกรณ์ Android ตอนที่ 4
VDO Tranning
Vol13-Step30
ทำการ Bulider Project
ไปยังอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step31
การกำหนดการหมุนของ
Game App orientation
VDO Tranning
Vol13-Step32
การตั้งชื่อ Game App
ในการ Bulider package apk
VDO Tranning
Vol13-Step33
การกำหนด identification
ให้กับ Game App เพื่อรองรับ Google play
VDO Tranning
Vol13-Step34
การสร้าง KeyStore
เพื่อรองรับการอัพโหลด App บน PlayStore
VDO Tranning
Vol13-Step35
การสมัครเพื่อเป็นนักพัฒนา
Android บน Google Play
VDO Tranning
Vol13-Step36
การเปิดบัญชีธนาคารสำหรับรับ-จ่ายเงิน
Game App ของคุณกับ Google Play
VDO Tranning
Vol13-Step37
การอัพโหลดเกมส์ของคุณ
เข้าสู่ GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step38
การกำหนดรายละเอียด Product
Game Appของคุณบน googlePlay
VDO Tranning
Vol13-Step39
การกำหนดหมวดหมู่เกมส์
ของคุณบน GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step40
การกำหนดการติดต่อของ
ผู้พัฒนาเกมส์บน GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step41
การกำหนดการขาย Game App ทั่วโลก
ของคุณบน GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step42
การตั้งราคาขาย Game App ทั่วโลก
ของคุณบน GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step43
การ Publish Game App ทั่วโลก
ของคุณบน GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step44
เรียนรู้นโยบายและข้อปฎิบัติ
ของ App บน GooglePlay

สร้างเกมส์ด้วย unity แล้วอัพโหลดให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้ Download
เตรียมพร้อมเพื่อเป็นนักพัฒนาเกมส์ Application บน Google Play Store
เตรียมพร้อมที่จะขาย Game App ของคุณไปทั่วโลก...
การเขียนโปรแกรมบน Unity เพื่อทำการควบคุมการ touch อุปกรณ์โมบาย
และต่อยอดในการ programming ภายในเกมส์มาริโอ 2D เพื่อรันบน Android


ต่อยอดการสร้างเกมส์ด้วย unity เพื่อสร้างเกมส์บน Android
อย่างครบถ้วนจาก VDO Tranning สั่งซื้อได้แล้ววันนี้..ที่นี่..เท่านั้น
อธิบายรายละเอียดทุกคำสั่งพร้อม VDO Tranning อธิบายทุกขั้นตอน
ท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่อีเมล์ prasan@prasansoft.com เพียง 150 บาทเท่านั้น
โดย prasansoft.com

dvd training


เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ไม่ต้องเดินทาง

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เรียนรู้การสร้างเกมส์

ด้วย Unity ที่นี่เท่านั้น


ติดต่อผ่านไลน์


แผ่นสอน unity2D
สอน unity traningVDO Traning Unity2D
สั่งซื้อได้แล้ววันนี้...
คลิกที่นี่ เพื่อชมรายละเอียดครับแผ่นสอน unity2D
สอน unity traningVDO Traning Unity2D
สั่งซื้อได้แล้ววันนี้...
คลิกที่นี่ เพื่อชมรายละเอียดครับ


แผ่นสอน unity2D
สอน unity traningVDO Traning Unity2D
สั่งซื้อได้แล้ววันนี้...
คลิกที่นี่ เพื่อชมรายละเอียดครับ


สอน unity
สนใจสั่งซื้อติดต่อ email :
prasan@prasansoft.com
หรือโทร 092-6843725


สอน unity
สนใจสั่งซื้อติดต่อ email :
prasan@prasansoft.com
หรือโทร 092-6843725


สอน unity
สนใจสั่งซื้อติดต่อ email :
prasan@prasansoft.com
หรือโทร 092-6843725
สอน unity
สนใจสั่งซื้อติดต่อ email :
prasan@prasansoft.com
หรือโทร 092-6843725


สอน unity
สนใจสั่งซื้อติดต่อ email :
prasan@prasansoft.com
หรือโทร 092-6843725
สอน unity
สนใจสั่งซื้อติดต่อ email :
prasan@prasansoft.com
หรือโทร 092-6843725


ตัวอย่างการสร้างเกมส์สองมิติ