DVD Training Android Game Vol13

image

แนะนำสินค้า Unity Android Game Vol13.

Setup เครื่องคอมพิวเตอร์

ให้สามารถ Bulid Game Appได้

ซึงคุณสามารถทำGame Appได้ทุกรูปแบบทั้ง 2D 3D

เรียนรู้เสมือนอบรมจริง คุ้มค่าประหยัดค่าเดินทางในราคาเพียง 150 บาทเท่านั้น เรียนรู้การนำเอาเกมส์ 2D หรือ 3D ที่เราสร้างจากโปรแกรม Unity เพื่อนำไปใช้ในการรันบน Android หรือการติดตั้ง apk package ลงไปบนอุปกรณ์ Smart phone หรือ Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android สร้างเกมส์ของคุณแล้วอัพโหลดให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้ Download เตรียมพร้อมเพื่อเป็นนักพัฒนาเกมส์ Application บน Google Play Store เพื่อเตรียมพร้อมขาย Game App ของคุณไปทั่วโลก...

เรียนรู้การนำเอาเกมส์ 2D หรือ 3D ที่เราสร้างจากโปรแกรม Unity
เพื่อนำไปใช้ในการรันบน Android หรือการติดตั้ง apk package
ลงไปบนอุปกรณ์ Smart phone หรือ Tablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
สร้างเกมส์ของคุณแล้วอัพโหลดให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้ Download
เตรียมพร้อมเพื่อเป็นนักพัฒนาเกมส์ Application บน Google Play Store
เพื่อเตรียมพร้อมขาย Game App ของคุณไปทั่วโลก...

เรียนรูัการติดตั้ง Android Studio และการคอนฟิคตัวโปรแกรม unity
และการติดตั้ง Unity remote เพื่อให้สามารถทดสอบและทำงานบนอุปกรณ์
Smart Phone หรือ Tablet ที่ใช้ระบบ Android เพื่อให้สามารถเล่นเกมส์
ที่สร้างด้วย unity ได้ เพื่อทดสอบเกมส์กับอุปกรณ์จริงเช่น Tablet Smart Phone

VDO Traning Vol13
Unity Android Game Application
VDO Tranning
Vol13-Step01
เรียนรู้ unity Android game developer
VDO Tranning
Vol13-Step02
Download JavaSDK
เพื่อรองรับการทำงาน Android
VDO Tranning
Vol13-Step03
ติดตั้ง JavaSDK
เพื่อรองรับการทำงาน Android
VDO Tranning
Vol13-Step04
กำหนดค่า JavaSDK
เพื่อรองรับทำงาน Android
VDO Tranning
Vol13-Step05
การ Download Unity Android sdk
VDO Tranning
Vol13-Step06
การติดตั้ง Android sdk
VDO Tranning
Vol13-Step07
ติดตั้ง Android SDK
เพื่อทำงานร่วมกับ Unity
VDO Tranning
Vol13-Step08
ติดตั้ง Android Sdk manager
VDO Tranning
Vol13-Step09
การ setup Unity
เพื่อ Bulider App Android ส่วนที่ 1
VDO Tranning
Vol13-Step10
การ setup Unity
เพื่อ Bulider App Android ส่วนที่ 2
VDO Tranning
Vol13-Step11
การ setup Unity
เพื่อ Bulider App Android ส่วนที่ 3
VDO Tranning
Vol13-Step12
ติดตั้ง App remote บนอุปกรณ์ Android
เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์
VDO Tranning
Vol13-Step13
ทดสอบการ Bulider App
แบบ default apk ไปยังตัวอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step14
ตรวจสอบการ set up
เพื่อรองรับ Android บน unity
VDO Tranning
Vol13-Step15
ตัวอย่างปัญหา
No Android device found
VDO Tranning
Vol13-Step16
การตรวจสอบ Android
Adb interface บน windows
VDO Tranning
Vol13-Step17
ตัวอย่างปัญหา Android Device
ERROR และแนวทางการแก้ไข
VDO Tranning
Vol13-Step18
OEM USB Driver
ของอุปกรณ์ Android ทุกรุ่น
VDO Tranning
Vol13-Step19
การ Update Driver windows7
เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step20
การเปิด USB DEBUGING
บนอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step21
การตรวจสอบเมื่อ Bulider App Game Error
VDO Tranning
Vol13-Step22
แนะนำพื้นฐานของ project2D
สำหรับอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step23
การนำปุ่มเข้าสู่ตัวเกมส์
สำหรับอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step24
เรียนรู้ Script สำหรับควบคุมปุ่ม
สำหรับอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step25
การตรวจสอบข้อมูลการกด touch
สำหรับอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step26
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุม Touch อุปกรณ์ Android ตอนที่ 1
VDO Tranning
Vol13-Step27
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุม Touch อุปกรณ์ Android ตอนที่ 2
VDO Tranning
Vol13-Step28
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุม Touch อุปกรณ์ Android ตอนที่ 3
VDO Tranning
Vol13-Step29
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เพื่อควบคุม Touch อุปกรณ์ Android ตอนที่ 4
VDO Tranning
Vol13-Step30
ทำการ Bulider Project
ไปยังอุปกรณ์ Android
VDO Tranning
Vol13-Step31
การกำหนดการหมุนของ
Game App orientation
VDO Tranning
Vol13-Step32
การตั้งชื่อ Game App
ในการ Bulider package apk
VDO Tranning
Vol13-Step33
การกำหนด identification
ให้กับ Game App เพื่อรองรับ Google play
VDO Tranning
Vol13-Step34
การสร้าง KeyStore
เพื่อรองรับการอัพโหลด App บน PlayStore
VDO Tranning
Vol13-Step35
การสมัครเพื่อเป็นนักพัฒนา
Android บน Google Play
VDO Tranning
Vol13-Step36
การเปิดบัญชีธนาคารสำหรับรับ-จ่ายเงิน
Game App ของคุณกับ Google Play
VDO Tranning
Vol13-Step37
การอัพโหลดเกมส์ของคุณ
เข้าสู่ GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step38
การกำหนดรายละเอียด Product
Game Appของคุณบน googlePlay
VDO Tranning
Vol13-Step39
การกำหนดหมวดหมู่เกมส์
ของคุณบน GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step40
การกำหนดการติดต่อของ
ผู้พัฒนาเกมส์บน GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step41
การกำหนดการขาย Game App ทั่วโลก
ของคุณบน GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step42
การตั้งราคาขาย Game App ทั่วโลก
ของคุณบน GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step43
การ Publish Game App ทั่วโลก
ของคุณบน GooglePlay
VDO Tranning
Vol13-Step44
เรียนรู้นโยบายและข้อปฎิบัติ
ของ App บน GooglePlay

สร้างเกมส์ด้วย unity แล้วอัพโหลดให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้ Download
เตรียมพร้อมเพื่อเป็นนักพัฒนาเกมส์ Application บน Google Play Store
เตรียมพร้อมที่จะขาย Game App ของคุณไปทั่วโลก...
การเขียนโปรแกรมบน Unity เพื่อทำการควบคุมการ touch อุปกรณ์โมบาย
และต่อยอดในการ programming ภายในเกมส์มาริโอ 2D เพื่อรันบน Android

ต่อยอดการสร้างเกมส์ด้วย unity เพื่อสร้างเกมส์บน Android
อย่างครบถ้วนจาก VDO Tranning สั่งซื้อได้แล้ววันนี้..ที่นี่..เท่านั้น
อธิบายรายละเอียดทุกคำสั่งพร้อม VDO Tranning อธิบายทุกขั้นตอน
ท่านสามารถสั่งซื้อได้ที่อีเมล์ prasan@prasansoft.com เพียง 150 บาทเท่านั้น
โดย prasansoft.com
unity android

unity android

ในการสร้างเกมส์ด้วยโปรแกรม unity ไม่ว่าเราเขียนโปรแกรมเกมส์
ที่อยู่ในรูปแบบของ 2d หรือ 3d ซึ่งเมื่อเราสร้างเกมส์เสร็จแล้วเพียงแค่ครั้งเดียว
เราก็สามารถที่จะนำเกมส์ไปติดตั้งที่ Android ได้ทันที
ซึ่งใน VDO Tranning ชุดนี้ได้มีการแนะนำวิธีการติดตั้งและโปรแกรม
ประกอบอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งเรื่องของการนำเกมส์ upload
เข้าไปสู่ google play หรือ จำหน่ายบน Google Play เพื่อให้
ผู้ใช้งาน smartphone หรือ Tablet สามารถ Download โดยที่เรา
สามารถที่จะทำรายได้จาก Game Application ของเราผ่านทาง
Google Play ได้อีกด้วย


dvd training