DVD Training Unity Game Online Vol10

สอนทำเกมส์ออนไลน์
นำเกมส์ที่สร้างด้วย Unity ไปออนไลน์
ทดสอบเกมส์ออนไลน์บนระบบ Server Game
เล่น software server game online จริง

แถมฟรี project FPS Multiplayer Unity
เห็นภาพการสร้าง project game จริง สั่งซื้อได้แล้ววันนี้...

รายละเอียดและขั้นตอนของสื่อการสอนสร้างเกมส์ออนไลน์
โดยจะนำเอาตัวเกมส์ FPS มาทดสอบออนไลน์ภายในระบบ LAN
ในลักษณะของ Client Server ของตัวอย่างเกมส์ MMOFPS
หรือเป็น MMORPG หรือ MMOFIGHTING ขึ้นอยู่กับ concept game
ที่คุณต้องการจะออกแบบตัวเกมส์
เพื่อให้ท่านได้เห็น software จริงสำหรับการ set up server
ให้เป็น Game Server ที่สามารถให้บริการได้จริง
ซึ่ง software demo สามารถรองรับ Client ที่จะเชื่อมต่อการเล่นเกมส์
ได้ถึง 100 เครื่อง ไม่พลาดสำหรับคนที่ชอบศึกษาการสร้างเกมส์ที่นี่ครับ

Unity MMOFPS Traning
VDO สืื่อการสอน ขั้นตอนที่
VDO Tranning MMO online
STEP-01
เนื้อหาของการเรียนรู้ Server Game Unity
VDO Tranning MMO online
STEP-02
เกริ่นนำ การพัฒนาเกมส์ออนไล์
โดย ยกกรณีศึกษา การสร้างเกมส์
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี ของ Microsoft
เพื่อศึกษาข้อดีและข้อเสีย
VDO Tranning MMO online
STEP-03
แนะนำเครื่อข่าย Network Diagram
ที่จะใช้ทดสอบภายใน LAN
สำหรับแนวเกมส์ MMOFPS Unity
VDO Tranning MMO online
STEP-04
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน internet Layer
VDO Tranning MMO online
STEP-05
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน internet protocol
VDO Tranning MMO online
STEP-06
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน icmp
VDO Tranning MMO online
STEP-07
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน TCP/IP transport
VDO Tranning MMO online
STEP-08
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน TCP/IP udp
VDO Tranning MMO online
STEP-09
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน tcp protocol
VDO Tranning MMO online
STEP-10
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน tcp protocol
VDO Tranning MMO online
STEP-11
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน TCP
VDO Tranning MMO online
STEP-12
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน Application Layer
VDO Tranning MMO online
STEP-13
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน threeway
VDO Tranning MMO online
STEP-14
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน threeway
VDO Tranning MMO online
STEP-15
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน Encapsulation Demultiplexing
VDO Tranning MMO online
STEP-16
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอนทำความรู้จัก IP Address
VDO Tranning MMO online
STEP-17
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอนทำความรู้จัก Public IP
VDO Tranning MMO online
STEP-18
เรียนรู้พื้นฐาน Network
ตอน ทำความรู้จัก Private IP
VDO Tranning MMO online
STEP-19
การ download Software
สำหรับมาทำ server game online
VDO Tranning MMO online
STEP-20
การ download unity packet
สำหรับนำมาทดสอบบน server Game
VDO Tranning MMO online
STEP-21
แนะนำส่วนประกอบ folder ในแผ่น DVD
สำหรับติดตั้ง software เพื่อทำเป็น
server game online
VDO Tranning MMO online
STEP-22
การติดตั้ง software สำหรับ
สร้าง server เพื่อเป็น Game online
VDO Tranning MMO online
STEP-23
การ login เข้าสู๋ server game online
ที่ทำการติดตั้ง
VDO Tranning MMO online
STEP-24
การตรวจสอบ ip address
VDO Tranning MMO online
STEP-25
การเพิ่ม ip address
เข้าไปยัง server game online
VDO Tranning MMO online
STEP-26
การสั่ง reboot server game online
และ service
VDO Tranning MMO online
STEP-27
การ login เข้าสู่ server game online
ด้วยการใช้ ip address
VDO Tranning MMO online
STEP-28
การ upload packet unity
ไปทดสอบยัง server game
VDO Tranning MMO online
STEP-29
การทดสอบ run game
บน server game online ที่สร้างขึ้น
VDO Tranning MMO online
STEP-30
การ remote เข้าสู่ server game
ระยะไกล remote server game
VDO Tranning MMO online
STEP-31
การ import packet unity
เตรียม project game เพื่อทดสอบ
ยัง server game online
VDO Tranning MMO online
STEP-32
แนะนำส่วนประกอบส่วนประกอบของ project
game unity
VDO Tranning MMO online
STEP-33
การกำหนด ip address ภายใน unity
สำหรับ client log in server Game
VDO Tranning MMO online
STEP-34
การ bulider ตัวเกมส์สำหรับแจกจ่ายผู้ใช้งาน
VDO Tranning MMO online
STEP-35
การบริหารจัดการ server game online
สำหรับวิเคราะห์ผู้เข้างาน server game
VDO Tranning MMO online
STEP-36
การบริหารจัดการ server game online
สำหรับการควบคุมผู้เล่น สั่งแบนผู้เล่นจาก
usergame และ ip address
VDO Tranning MMO online
STEP-37
การบริหารจัดการ server game online
การกลั่นกรอง ip address สำหรับระบบ
server game
VDO Tranning MMO online
STEP-38
การบริหารจัดการ server game online
การควบคุมการ remote ระยะไกล
VDO Tranning MMO online
STEP-39
การบริหารจัดการ server game online
การสร้าง zone และห้องสำหรับผ้เล่น
VDO Tranning MMO online
STEP-40
การบริหารจัดการ server game online
จัดการ lisence ของ server

ศึกษาเทคโนโลยีเกมส์ เพื่อเข้าใจโครงสร้าง

ตัวอย่างการเรียนรู้เบื้องต้นบางตอน


สอนทำเกมส์ออนไลน์