เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา PHP
Server Side Script ด้วยตัวเอง


เข้าใจง่าย เสมือนอบรมจริง
กับทุกขั้นตอนในรูปแบบของ VDO
อธิบายละเอียดที่สุดในราคาแค่ 200 บาท
เรียนรู้ Web Application ถูกที่สุดในไทย

 

PHP Programming ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเอง สั่งซื้อได้แล้ววันนี้
สอน PHP

ในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซด์ในปัจจุบัน
นอกจากหน้าตาของเว็บไซด์ที่สวยงามแล้ว
เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลหรือการสร้างฐานข้อมูล
บนเว็บไซด์ด้วยภาษา PHP ที่ฟรี open source โดยที่
เราไม่จำเป็นต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ใดๆ
เราก็ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้
หลักสูตร PHP ด้วยตัวเองไว้ที่นี่ครับ
เข้าใจทุก concept ของ server side script
ตัวอย่างบางตอน เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา PHP ตอนที่ 1ตัวอย่างบางตอน เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ตอนที่ 2ตัวอย่างบางตอน เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา PHP ตอนที่ 3
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ server side script ด้วยภาษา PHP
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ webmaster ทั่วโลกนิยมใช้ในการพัฒนาเว็บไซด์
ศึกษาเรียนรู้จากศูนย์จนสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล
เทียบเท่ากับนักพัฒนาเว็บไซด์ระดับมืออาชีพได้จาก VDO Training ชุดนี้

อัดแน่น..พื้นฐานการเขียนโปรแกรมในระดับ web programmer เข้าถึงโครงสร้าง
การใช้งานจริงของภาษา PHP ในระดับเดียวกับที่ใช้กับเว็บไซด์ชั้นนำทั่วไปเช่น facebook
ที่คุณจะสามารถสร้างไอเดียในการสร้างเว็บไซด์ร่วมกับฐานข้อมูลพร้อมระบบใช้งาน
ที่ใช้งานได้จริง ฉบับบเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เนื้อหาหลักสูตรเรียนรู้ PHP ด้วยตัวเอง....รายละเอียดการ Traning ดังนี้ครับ


ตอนที่ 1 จำลองเครื่องให้เป็น web server สำหรับพัฒนาภาษา php
ตอนที่ 2 เตรียมความพร้อมก่อนเขียน php
ตอนที่ 3 ติดตั้งเครื่องมือ EditPlus สำหรับเขียน source code
ตอนที่ 4 ทดสอบการเขียน source code PHP
ตอนที่ 5 การทำงานของ server side script
ตอนที่ 6 โครงสร้างเบื้องต้นของ PHP
ตอนที่ 7 สร้างตัวแปรเก็บข้อมูลในภาษา PHP
ตอนที่ 8 ทำความรู้จัก operator ในภาษา PHP
ตอนที่ 9 Operator Arithmetic php programming
ตอนที่ 10 Operator Assignment php programming
ตอนที่ 11 Operator Bitwise php programming
ตอนที่ 12 Operator Comparetion php programming
ตอนที่ 13 Operator increment-decrement php programming
ตอนที่ 14 Operator Logical php programming
ตอนที่ 15 แนะนำคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม
ตอนที่ 16 คำสั่ง if ในภาษา PHP
ตอนที่ 17 เงื่อนไข if แบบ 2 ทิศทาง ของภาษา PHP
ตอนที่ 18 เงื่อนไข if ซ้อนกันหลายๆ เงื่อนไข
ตอนที่ 19 While loop php programming
ตอนที่ 20 Do While ในภาษา PHP
ตอนที่ 21 for loop ในภาษา PHP
ตอนที่ 22 function ที่ไม่มีการส่งค่าในภาษา PHP
ตอนที่ 23 function ที่มีการส่งค่าในภาษา PHP
ตอนที่ 24 Overview Webpage html

ตอนที่ 25 HTML Textbox
ตอนที่ 26 HTML Table
ตอนที่ 27 HTML Table Example
ตอนที่ 28 HTML Textarea Example
ตอนที่ 29 HTML Radio Example
ตอนที่ 30 HTML Checkbox Example
ตอนที่ 31 HTML DroupDownlist Example
ตอนที่ 32 HTML Submit Example
ตอนที่ 33 HTML Reset Example
ตอนที่ 34 การส่งข้อมูลไปยังฝั่ง server
ตอนที่ 35 การรับข้อมูลทางฝั่ง php-server
ตอนที่ 36 รูปแบบการส่งข้อมูลของ webpage
ตอนที่ 37 พื้นฐานของ DATABASE
ตอนที่ 38 พื้นฐานMysql-line-command
ตอนที่ 39 สร้าง Table ด้วย Mysql-line-command
ตอนที่ 39 การเพิ่มข้อมูลใน table ด้วย Mysql-line-command
ตอนที่ 40 การลบข้อมูลใน table ด้วย Mysql-line-command
ตอนที่ 41 แนะนำ Mysql Database
ตอนที่ 42 แนะนำ phpmyadmin
ตอนที่ 43 การทำงานเบื้องต้นของ phpmyadmin
ตอนที่ 44 สร้าง Database ด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 45 สร้าง Table ด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 46 แก้ไขรายละเอียดภายในฟิลด์ด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 47 ป้อนข้อมูลเข้าสู่ตารางด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 48 การ query SQL ด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 49 สรุป phpmyadmin และ Mysql-line-command
ตอนที่ 50 แนะนำคำสั่ง PHP สำหรับติดต่อกับ Mysql
ตอนที่ 51 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม php ติดต่อ mysql
ตอนที่ 52 เขียนโปรแกรม php connect mysql
ตอนที่ 53 เขียนโปรแกรมเลือก database mysql
ตอนที่ 54 กำหนดและให้คำสั่ง sql ทำงาน
ตอนที่ 55 เขียนโปรแกรมนับจำนวน record
ตอนที่ 56 การแสดงผลข้อมูลจากการ query
ตอนที่ 57 ทำความรู้จัก Session
ตอนที่ 58 ทำความรู้จัก Cookie
ตอนที่ 59 แนะนำระบบ member หรือ ระบบจัดการสมาชิกในเว็บไซด์
ตอนที่ 60 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูล Mysql
ตอนที่ 61 การสร้างฐานข้อมูล database ด้วย phpmyadmin
ตอนที่ 62 การเขียนโปรแกรมสร้างแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
ตอนที่ 63 การเขียนโปรแกรมประมวลผลการสมัครสมาชิก
ตอนที่ 64 การเขียนโปรแกรมสำหรับสร้างการล็อกอิน
ตอนที่ 65 การเขียนโปรแกรมสำหรับตรวจสอบสมาชิกล็อกอิน
ตอนที่ 66 การเขียนโปรแกรมสร้าง session ตรวจสอบการ login
ตอนที่ 67 การเขียนโปรแกรมพื้นฐานสร้างหน้าหลักของสมาชิก
ตอนที่ 68 การเขียนโปรแกรมแก้ไขข้อมูลของสมาชิก
ตอนที่ 69 การเขียนโปรแกรมอัพเดตข้อมูลของสมาชิกในฐานข้อมูล
ตอนที่ 70 การเขียนโปรแกรมสร้างหน้าเว็บสำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านของสมาชิก
ตอนที่ 71 การเขียนโปรแกรมอัพเดตรหัสผ่านของสมาชิกในฐานข้อมูล
ตอนที่ 72 การเขียนโปรแกรม logout ออกจากระบบสมาชิก
ตอนที่ 73 การเขียนโปรแกรมสร้างหน้าเว็บสำหรับการลืมรหัสผ่านของสมาชิก
ตอนที่ 74 การเขียนโปรแกรมเพื่อส่งเมล์ให้สามาชิกสำหรับการลืมรหัสผ่าน
ตอนที่ 75 การเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ภายในฐานข้อมูล
ตอนที่ 76 การเขียนโปรแกรมเพื่อลบสมาชิกออกจากระบบ member
ตอนที่ 77 สรุปฟังก์ชันด้านวัน-เวลา
ตอนที่ 78 สรุปฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
ตอนที่ 79 สรุปฟังก์ชันด้านไดเรกทอรี
ตอนที่ 80 สรุปฟังก์ชันด้านไฟล์
ตอนที่ 81 สรุปฟังก์ชันด้านเมล์
ตอนที่ 82 สรุปฟังก์ชันด้านข้อความ
ตอนที่ 83 สรุปการเขียนโปรแกรมด้วย PHP Mysql
ตอนที่ 84 แนะนำการเช่า web hosting เพื่อออนไลน์เว็บไซด์
ตอนที่ 85 การอัพโหลดโปรแกรมขึ้นไปออนไลน์บน web hosting