สอนการสร้างเว็บไซด์ด้วย HTML
ฉบับเรียนรู้เองสร้างเว็บไซด์ได้จริง

เป็น webmaster เองได้จริงที่นี่เท่านั้น

VDO Traning ชุดนี้จะนำคุณไปเรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ Static Webpage ซึ่งเป็นพื้นฐาน
การออกแบบเว็บไซด์ที่ใช้ออนไลน์ในปัจจุบันด้วยเทคนิคของ HTML ร่วมกับ Graphic
ทำให้คุณเองก็สามารถทำเว็บไซด์สวยๆ ในระดับมืออาชีพได้เช่นกัน
เร็วๆนี้ ที่เดียว...ที่ให้คุณมากกว่าการ Traning กับราคาถูกที่สุดในไทย เพีบง 200 บาท(รวมค่าส่ง EMS แล้วครับ)

เรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ด้วยตัวเอง
ศึกษาเรียนรู้ทุกคำสั่งของภาษาโครงสร้างเว็บไซด์ ฉบับเรียนรู้ด้วยตัวเองใช้งานได้จริง
ผสมผสานโครงสร้างเว็บไซด์กับการประยุกต์หน้าเว็บเพจกับกราฟิก เพิ่มความสวยงาม
วันนี้คุณก็สามารถทำเว็บไซด์และเป็นเจ้าของเว็บไซด์ด้วยตัวเอง ที่นี่เท่านั้น.. ศึกษาทุกคำสั่งเข้าถึงแก่นโครงสร้าง HTML สอนแบบทีละขั้นตอน
เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และคุณต่อยอดได้จริง....

วิธีการศึกษาสื่อ VDO Tranning การสร้างเว็บไซด์ด้วยตัวเอง
รายละเอียดจุใจ ดังนี้

01-HTML ตอน แนะนำวิธีการเรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ด้วยตัวเอง
02-HTML ตอน แนะนำ Ediplus
03-HTML ตอน การติดตั้งโปรแกรม Editplus
04-HTML ตอน แนะนำ editplus Menubar
05-HTML ตอน แนะนำ Toolbar Editplus
06-HTML ตอน แนะนำ WorkArea
07-HTML ตอน Savefile
08-HTML ตอน แนะนำการพัฒนา-website
09-HTML ตอน HOMEPAGE คืออะไร
10-HTML ตอน DOMAIN คืออะไร
11-HTML ตอน WEBHOSTING คืออะไร
12-HTML ตอน Webpage Hyperlink คืออะไร
13-HTML ตอน เรียนรู้ โครงสร้างของเว็บไซด์ html
14-HTML ตอน ทำความรู้จักกับ TAG
15-HTML ตอน ทำความรู้จัก Doctype
16-HTML ตอน คำสั่ง Heading
17-HTML ตอน ทำความรู้จัก Paragrapha
18-HTML ตอน ทำความรู้จัก แท๊กPRE
19-HTML ตอน ทำความรู้จัก แท๊กคำสั่ง Tag B
20-HTML ตอน แท๊กคำสั่ง Tag i
21-HTML ตอน คำสั่ง Tag strong
22-HTML ตอน คำสั่งแท๊ก BR
23-HTML ตอน คำสั่งแท๊กColor
24-HTML ตอน คำสั่งการใส่รูปภาพในหน้าเว็บเพจ
25-HTML ตอน การสร้างลิงค์ในเว็บไซด์ HTML
26-HTML ตอน External-Link
27-HTML ตอน การเล่นไฟล์ Multimedia flash swf
28-HTML ตอน การเล่นไฟล์ VDO จาก Youtube
29-HTML ตอน การเล่นไฟล์ VDO บนเว็บไซด์
30-HTML ตอน การเล่นไฟล์เสียงบนเว็บไซด์
31-HTML ตอน แท๊กคำสั่ง tag table
32-HTML ตอน แท๊กคำสั่ง tag table tr
33-HTML ตอน แท๊กคำสั่ง tag table td
34-HTML ตอน การแบ่งแถวและคอลัมภ์ของตาราง
35-HTML ตอน การกำหนดตำแหน่งตารางบนหน้าเว็บเพจ
36-HTML ตอน การกำหนดตำแหน่งข้อความในตาราง
37-HTML ตอน input-type-color
38-HTML ตอน input-type-number
39-HTML ตอน input-type-url
40-HTML ตอน input-type-month
41-HTML ตอน input-type-date
42-HTML ตอน input-type-date-2
43-HTML ตอน input-type-date-time
44-HTML ตอน input-type-time
45-HTML ตอน input-type-week
46-HTML ตอน input-type-email
47-HTML ตอน input-type-range
48-HTML ตอน INPUT-TYpe-TEXT
49-HTML ตอน INPUT-TYPE-PASSWORD
50-HTML ตอน input-type-checkBox
51-HTML ตอน INPUT-TYPE-RADIO
52-HTML ตอน input-type-search
53-HTML ตอน SELECT
54-HTML ตอน input-type-submit
55-HTML ตอน input-type-reset
56-HTML ตอน form
57-ทำความรู้จัก photoshop
58-แนะ นำphotoshop
59-photoshop ตอน กำหนดขนาดไฟล์ภาพ
60-photoshop ตอน การเปิดไฟล์ภาพ
61-photoshop ตอน MagicWandTool
62-photoshop ตอน PaintBucketTool
63-photoshop ตอน CropTool
64-photoshop ตอน MagnaticLasso
65-photoshop ตอน Polygonal LossoTool
66-photoshop ตอน CloneStampTool
67-photoshop ตอน Marquee Tool
68-photoshop ตอน TypeTool
69-photoshop ตอน LayerStyle
70-photoshop ตอน palet Style
71-photoshop ตอน BlurTool
72-photoshop ตอน Brun tool
73-photoshop ตอน Shapen Tool
74-photoshop ตอน spongtool
75-photoshop ตอน DodgeTool
76-photoshop ตอน Smudge tool
77-photoshop ตอน BackgroundEaseTool
78-photoshop ตอน EraserTool
79-photoshop ตอน Eyedropper-Tool
80-photoshop ตอน Layer
81-photoshop ตอน Layer-part2
82-photoshop ตอน Layer-Style
83-photoshop ตอน fillter
84-photoshop ตอน Tab-info
85-photoshop ตอน Tab-Style
86-Photoshop ตอน เรียนรู้การสร้างปุ่ม button
87-Photoshop ตอน ทำความรู้จัก แถบHistory
88-Photoshop ตอน-TEMPLATE
89-ทำความรู้กับ WebTEMPLAT
90-Photoshop ตอน การกำหนด Rule
91-Photoshop ตอน ทำงานกับ Web template
92-photoshop ตอน การใช้เครื่องมือ zoom-template
93-Photoshop ตอน กำหนด FONT-TEMPLATE
94-Photoshop ตอน การใช้งาน text-tool
95-Photoshopตอน เทสีพื้นหลังTEMPLATE
96-Photoshopตอน การกำหนด top-menu-template
97-ทำความรู้จักImageReady
98-เรียนรู้เครื่องมือในImageReady
99-เรียนรู้การ Slice ภาพ template
100-การแปลงกราฟิคให้เป็นโครงสร้างของ Html
101-ตรวจสอบโครงสร้าง HTML ที่ได้จากการ Slice ภาพ
102-จัดการโครงสร้าง template ใน dreamwever
103-แนะนำโปรแกรม dreamwever
104-Dreamvewer-ide
105-การติดตั้ง Dreamwever-install
106-ทำความรู้จัก Dreamwever-insertbar
107-ทำความรู้จัก Dreamwever-inspector
108-ทำความรู้จัก new-site
109-ทำความรู้จัก Create-Web page Dreamwever
110-ทำความรู้จัก edit-template dreamwever
111-ทำความรู้จัก Dreamwever-OVERVIEW
112-ทำความรู้จัก Dreamwever-CS4-1
113-ทำความรู้จัก Dreamwever-CS4-2
114-ทำความรู้จัก Dreamwever-TEXT
115-ทำความรู้จัก Dreamwever-TEXTFORM
116-ทำความรู้จัก Dreamwever-Textarea
117-ทำความรู้จัก Dreamwever-CHECK-BOX
118-ทำความรู้จัก Dreamwever-LISTMENU
119-ทำความรู้จัก Dreamwever-RADIO
120-ทำความรู้จัก Dreamwever-WEB-BUTTON
121-ทำความรู้จัก Dreamwever-hyperlink
122-ทำความรู้จัก Dreamwever-INSERT-MAIL
123-ทำความรู้จัก Dreamwever-insert-tool
124-ทำความรู้จัก Dreamwever-PAGEPROPERTIES1
125-ทำความรู้จัก Dreamwever-PAGEPROPERTIES2
126-PROJECT-PART1
127-PROJECT-PART2
128-PROJECT-PART3

VDO สอนสร้างเว็บไซด์เรียนรู้จากพื้นฐานจนถึงการใช้งาน ในระดับมืออาชีพ
เรียนรู้การสร้างเว็บไซด์ด้วยภาษา HTML
ได้แม้ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อนเราสอน
เราสอนจากตัวอย่างจริงๆ ทำเว็บได้จริง 100%

ราคาเพียง 200 บาท ฟรีค่าจัดส่ง EMS