ภาคจบการสร้าง FPS Shooter เข้าใจได้ง่าย

image
เรียนรู้จากศูนย์ จนเป็นเกม Shooter
สิ่งที่คุณจะได้รับ จาก Basic FPS Vol2.
-Source Code Program GAME Systemทั้ง33ขั้นตอน
-VDO Tranning GAME SYSTEM ทั้ง 33 ขั้นตอน
-โมเดลประกอบทั้ง 33 ขั้นตอน
-เอกสารคู่มือ Darkbasic
-เอกสารคู่มือ Milkshap3D
-เอกสารการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
-VDO แนะนำโมเดลและ export
-VDO สอนการใช้งาน Darkbasic
- พร้อมโปรแกรมพัฒนาและเครื่องมือประกอบ
 • เรียนรู้การเล่นเพลงประกอบในเกม VDO Tranning STEP-34
  เรียนรู้การเล่นเพลงประกอบในเกม
 • เรียนรู้การใส่ File เสียงปืน VDO Tranning STEP-35
  เรียนรู้การใส่ File เสียงปืน
 • เรียนรู้การใส่ไฟล์เสียงตาย ให้ศรัตรู VDO Tranning STEP-36
  เรียนรู้การใส่ไฟล์เสียงตาย ให้ศรัตรู
 • เรียนรู้คำสั่งทางด้านระบบเสียงทั้งหมด VDO Tranning STEP-37
  เรียนรู้คำสั่งทางด้านระบบเสียงทั้งหมด
 • เรียนรู้การกำหนดโหลดโมเดลปริมาณมากๆ VDO Tranning STEP-38
  เรียนรู้การโหลดโมเดลปริมาณมากๆ
 • เรียนรู้การกำหนดวางตำแหน่งโมเดลปริมาณมากๆ VDO Tranning STEP-39
  เรียนรู้การกำหนด ปริมาณมากๆ
 • เรียนรู้การสร้าง function ควบคุมโมเดล 20 ตัว VDO Tranning STEP-40
  Diagram function ควบคุมโมเดล 20 ตัว
 • เรียนรู้การสร้าง function ควบคุมโมเดล 20 ตัว VDO Tranning STEP-41
  สร้าง function ควบคุมโมเดล 20 ตัว
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมโมเดล 20 ตัว VDO Tranning STEP-42
  เขียนโปรแกรม ควบคุมโมเดล 20 ตัว
 • Basic FPS Vol2 Step-43 VDO Tranning STEP-43
  Diagram ควบคุมโมเดลปริมาณมากๆ
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมพลังชีวิตศรัตรู ปริมาณมากๆ VDO Tranning STEP-44
  เขียนโปรแกรมพลังชีวิตศรัตรู ปริมาณมากๆ
 •  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมพลังชีวิตผู้เล่น  VDO Tranning STEP-45
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมพลังชีวิตผู้เล่น
 •  เรียนรู้กระบวนการ Effect in Game  VDO Tranning STEP-46
  เรียนรู้กระบวนการ Effect in Game
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม Effect VDO Tranning STEP-47
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุม Effect
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมหมอก VDO Tranning STEP-48
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรม หมอก
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Loading VDO Tranning STEP-49
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Loading
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมกับปุ่มเมนูVDO Tranning STEP-50
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมกับปุ่มเมนู
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมกับปุ่มเมนู VDO Tranning STEP-51
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมกับปุ่มเมนู
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมกับปุ่มเมนูVDO Tranning STEP-52
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมกับปุ่มเมนู
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมกับปุ่ม Start เมนู VDO Tranning STEP-53
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมกับปุ่ม Start เมนู
 •  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแสดง key Control VDO Tranning STEP-54
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแสดง key Control
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Exit ออกจากตัวเกม VDO Tranning STEP-55
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Exit ออกจากตัวเกม
 •  เรียนรู้คำสั่งในกลุ่ม File CommandVDO Tranning STEP-56
  เรียนรู้คำสั่งในกลุ่ม File Command
 • เรียนรู้กระบวนการ Load Save VDO Tranning STEP-57
  เรียนรู้กระบวนการ Load Save
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Load SaveVDO Tranning STEP-58
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Load Save
 • เรียนรู้กระบวนการ Save Game VDO Tranning STEP-59
  เรียนรู้กระบวนการ Save Game
 •  เรียนรู้การ Save GameVDO Tranning STEP-60
  เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Save Game
 • เรียนรู้การเล่น File AVI ภาพยนต์ในเกม VDO Tranning STEP-61
  เรียนรู้การเล่น File AVI ภาพยนต์ในเกม
 • เรียนรู้ การเล่น File AVI Mission Complete และกระบวนการ Mission CompleteVDO Tranning STEP-62
  การเล่น File AVI Mission Complete
 • เรียนรู้  การเล่น File AVI Game Over และกระบวนการ Game Over VDO Tranning STEP-63
  การเล่น File AVI Game Over
 •  การเปลี่ยนด่าน 1VDO Tranning STEP-64
  การเปลี่ยนด่านรูปแบบที่ 1
 • การเปลี่ยนด่าน 2 VDO Tranning STEP-65
  การเปลี่ยนด่านรูปแบบที่ 2
 • การทำไอคอนในเกมVDO Tranning STEP-66
  วิธีการทำไอคอนในเกม