การบรรยาย การสร้างเกมส์

Shooting มุมมองบุคลที่ 3

3rd Person Shooting

ในรูปแบบของ DVD Training

ที่นี่เท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจสร้างเกมส์ ทุกรูปแบบที่คุณต้องการที่นี่

บรรยายการสร้างเกมส์ยิง 3rd person shooting
โดยท่านจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานการสร้างเกมส์
ด้วย Dark Basic ก่อนครับ ความยาวของ Game Training
ประมาณ 4 ชั่วโมง


third person shooting

Advanced Shooter Programming Training
การบรรยายอย่างละเอียด 4 ชั่วโมงเต็มเทียบเท่าการอบรม ทุกขั้นตอน
พร้อมตัวอย่าง File model Source Code จริงประกอบในการบรรยาย
จาก Source Code บรรทัดแรกจนจบเกมส์ ที่นี่ ที่เดียวในไทย

ตัวอย่างวิธีการสร้างเกมส์ยิงมุมมองบุคลที่ 3

ตัวอย่างวิธีการสร้างเกมส์ยิงมุมมองบุคลที่ 3

ตัวอย่างวิธีการสร้างเกมส์ยิงมุมมองบุคลที่ 3
อธิบายรายละเอียดทุกคำสั่งพร้อม VDO Tranning อธิบายทุกขั้นตอน
ทำความเข้าใจทุกบรรทัด แถมฟรีภายใน VDO Tranning VOl6 เท่านั้น
โดย prasansoft.com


อธิบายตัวเกมส์จริง

จากเริ่มต้นจนจบ

เสมือนนั่งอบรม

ละเอียดทุกขั้นตอน


3rd shooting Game Training

อบรมการสร้างเกมส์

ที่บ้านของคุณ ที่นี่

เท่านั้น

3rd shooting Game Training

เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ได้จริงที่นี่เท่านั้น

prasasnsoft.com

3rd shooting Game Training

ADVANCED

Shooting

For Game
3rd shooting Game Training